Radní schválili plán zimní údržby

14. listopad 2007 | Město

Třinec (sk) – Radní na svém posledním zasedání 29. října schválili plán zimní údržby veřejných komunikací v Třinci. Kalendářně začíná zimní údržba 15. listopadu letošního roku a skončit by měla v polovině dubna příštího roku. Úkolem zimní údržby pozemních komunikací bude zajišťovat po celé zimní období dobrý a sjízdný stav silnic, zmírňovat nebo odstraňovat závady v jejich sjízdnosti a schůdnosti způsobené následky zimního počasí. Současně Plán zimní údržby stanovuje práva a povinnosti vlastníků a správců pozemních komunikací. Vlastníkem místních komunikací je město Třinec a správcem místních komunikací jsou firmy a organizace, které město Třinec pověřilo na základě smlouvy výkonem vlastnických práv na úseku místních komunikací. Hlavním garantem dobrého stavu silnic na území města by měla být společnost Nehlsen Třinec. Městská rada odsouhlasila soupis pozemních komunikací a stanovení okruhů podle pořadí důležitosti včetně nasazení technických prostředků při provádění zimní údržby. Na některých okruzích bude prováděna údržba nepřetržitě 24 hodin denně, u některých s menší dopravní důležitostí pak od 6 do 18 hodin. Pouze v kalamitních situacích budou prostředky zimní údržby nasazovány po celých 24 hodin. Celkem je plánem údržby zpracováno 17 okruhů. Navíc jsou upřesněna místa, kde zimní údržba prováděna nebude, a stanoveny oblasti spadající pod město v rámci údržby chodníků pro pěší.