Třinec letos moc dotací nezískal

24. listopad 2007 | Město

Třinec (pb) - Poměrně chudý byl letošní rok na dotace pro město Třinec. Současnému vedení radnice v čele se starostkou Věrou Palkovskou (Osobnosti pro Třinec) se podařilo získat dotace jen ve výši devět milionů korun. To je však jen zlomek dotací, s nimiž hospodařil Třinec v době, kdy byl starostou Třince senátor Igor Petrov. V roce 2005 Třinec čerpal dotace ve výši 47 milionů koru a v roce 2006 si radnice pomohla dokonce 66 miliony z cizích zdrojů. V letošním roce Třinec získal jen 9,145 milionu korun na rekonstrukci nebytových prostor, na vodovod v Neborech, na regeneraci sídliště na Sosně (stavba parkoviště) a na přehlídku národnostních menšin. Třinecká radnice sice letos dohodla prodej plynovodů za 55 milionů korun, ale to jsou příjmy, které se již nebudou v dalších letech opakovat.