Kvůli nepořádníkům přidali další úřední den

30. listopad 2007 | Město

Třinec - Do konce roku zbývá necelých pět týdnů. A to je přesně doba, která zbývá nepořádným řidičům k povinné výměně řidičských průkazů. Jak nám potvrdila vedoucí odboru dopravy třinecké radnice Miriam Hronovská, stále si o výměnu nepožádalo 3 234 řidičů, jejichž průkazy byly vydány do 31. prosince 1993. Vzhledem k tomuto počtu se vedení radnice rozhodlo přidat další úřední den na evidenci řidičů v prosinci, a to každý čtvrtek od 8 do 13 hodin, ve čtvrtek 27. prosince 2007 od 8 do 15 hod a v pondělí 31. prosince rovněž od 8 do 15 hodin. Řidiči potřebují ke zdárné výměně svých starých řidičských průkazů vyplněnou žádost, jednu fotografii, občanský průkaz či jiný platný doklad totožnosti a starý řidičský průkaz, kterému končí platnost. „Navíc bych chtěla podotknout, že majitelé řidičských průkazů, kterým končí platnost na konci tohoto roku a již nehodlají v novém roce řídit motorová vozidla z důvodů stáří nebo nevyhovujícího zdravotního stavu, aby se dostavili na odbor dopravy, kde vyplní formulář na vzdání se řidičského oprávnění a odevzdání řidičského průkazu. V takovém případě by bylo nehospodárné, aby vznikaly náklady spojené s výrobou řidičských průkazů,“ vysvětlila vedoucí odboru dopravy. Výměna řidičských průkazů je podle zákona o provozu na pozemních komunikacích povinná, proto je ve vlastním zájmu každého řidiče, aby si výměnu zajistil včas. „Pokud se řidič při silniční kontrole po 1. lednu 2008 prokáže neplatným řidičským průkazem, dopustí se protiprávního jednání podle přestupkového zákona a bude mu hrozit finanční sankce. Dále může být držitel starého řidičského průkazu pokutován i za to, že si žádost o nový podá až v roce 2008,“ varuje řidiče Miriam Hronovská. Martin Sládek