Certifikát bez bariér pro další turistická zařízení

14. prosinec 2007 | 3nec

Další čtyři turistická zařízení z Moravskoslezského kraje získala certifikát Bez bariér. Pizzerie Verdi, Pizzerie U Martina, Penzion U Půdy, a Restaurace Bowling Club Bystřice – to jsou další čtyři zařízení z Těšínských Beskyd a Pobeskydí, která obdržela v úterý dne 11. 12. 2007 v Hotelu Steel v Třinci certifikát Bez bariér. Podmínkou pro získání značky Bez bariér je splnění certifikačních kritérií, jež odrážejí nejdůležitější potřeby osob s jednotlivými druhy zdravotního postižení (tělesné, zrakové, sluchové). „Projekt Beskydy pro všechny si klade za cíl zpřístupnit turistická zařízení Těšínských Beskyd a Pobeskydí lidem se zdravotním postižením, a tak rozšířit jejich možnosti trávení volného času. Certifikát Bez bariér získalo již devět objektů, ve kterých mají zdravotně postižení klienti možnost strávit svůj volný čas s vědomím, že se o ně jako o rovnocenné zákazníky postará kvalitní poskytovatel služeb v turistice,“ řekla Jarmila Šagátová, hlavní manažerka projektu. Získat certifikát Bez bariér je pro mnohá zařízení snadno dosažitelné. Stačí vyplnit na webových stránkách www.jedemetaky.cz dotazník, který vyhodnotí odborníci. Je-li zařízení shledáno jako bezbariérové (jedná se například o bezbariérový přístup, proškolený personál, možnost snadného a dostupného parkování, jídelní lístky pro slabozraké apod.), získá certifikát „Bez bariér“ a je zařazeno do databáze objektů na www.jedemetaky.cz. Do půl roku navštíví zařízení, které certifikát „Bez bariér“ získalo, kontrola, která jeho bezbariérovost ověří. Hotely a restaurace, které zatím na značku „Bez bariér“ nedosáhnou, mohou po vyplnění dotazníku zjistit, že vyhovují alespoň některým ze skupiny postižených osob. Po odeslání on-line dotazníku je tak i toto zařízení zařazeno do databáze, která je dostupná na webových stránkách www.jedemetaky.cz, a kde je uveden rozsah přístupnosti daného objektu. Moravskoslezský kraj je prvním v ČR, kde systém certifikace probíhá. Do konce měsíce června roku 2008 je certifikace zdarma. Projekt „Beskydy pro všechny“ je realizován a financován v rámci Iniciativy Společenství EQUAL rozvojovým partnerstvím jedenácti organizací pod vedením třinecké společnosti Kazuist s.r.o. Více informací naleznete na www.projekt-beskydy.cz a www.jedemetaky.cz