XXXI. ročník Memoriálu Wojkowského

16. duben 2008 | Kultura

Základní kynologická organizace č. 101 ČKS, VENDRYNĚ pořádá kynologický závod již XXXI. ročník Memoriálu Wojkowského a zároveň IV. ROČNÍK o pohár starosty. Závod se koná na kynologickém cvičišti ZKO č. 101 ČKS ve Vendryni v sobotu 10. 5. 2008. Závod je vypsán pro skupiny: “A” dle NZŘ řádu ZM, bez stop psi max. se zkouškou ZM “B” dle NZŘ řádu ZVV1, bez stop psi max. se zkouškou ZVV1 “C” dle NZŘ řádu ZVV2, bez stop bez omezeni “D“ dle MZŘ IPO3, se stopami bez omezeni Aby skupina mohla být hodnocena, musí nastoupit ve skupině nejméně pět psovodů. Družstva 3 členné: družstvo tvoří po jednom závodníkovi z každé skupiny, (kromě ZM) z jedné kynologické organizace. Počet družstev z organizace neomezen. Přihlášky družstev v místě prezentace. Pro klasifikaci nutno, aby startovaly nejméně tři družstva. Odměna věcné ceny – vítězné družstvo. Více informací o přihlášce a průběhu závodu www.volny.cz/zkovendryne. V každé kategorii první tři místa odměněny poháry. HLAVNÍ CENA „pohár starosty obce VENDRYNĚ“ v hodnotě 1 000,- Kč pro nejlépe hodnoceného závodníka se psem, co do počtu bodů celkem poslušnost + obrana v kategorii „B“, „C“, „D“
pes Program závodu: 07:00 - 08:45 prezentace účastníků, možnost vyzkoušet prostory, nácvik 08:45 – 09:00 slavnostní zahájení 09:00 - 12:00 průběh první části závodu (stopy IPO3, poslušnost ZM, ZVV1,ZVV2, IPO3,) 12:00 - 14:30 pokračování závodu 14:30 - 16:30 obrana všechny kategorie 16:30 vyhodnocení závodu Případná změna programu po dohodě s rozhodčími bude včas oznámena. Výsledky závodu budou zveřejněny na www.volny.cz/zkovendryne. Děkujeme všem sponzorům za finanční přispění. Areál se nachází asi 20 minut pěšky od železniční stanice ve Vendryni, směr česká a polská základní škola, viz. šipky na mapce na www.volny.cz/zkovendryne. Značení přístupové cesty bude zajištěno. Tradičně bohaté občerstvení čeká na Vás v místě konání závodu. Uzávěrka přihlášek: 6. 5. 2008 startovné taktéž!!! Nashledanou ve Vendryni v sobotu 10. 5. 2008 těší se na vás kynologové z Vendryně Vaši kamarádi a soupeři.