Duben měsíc bezpečnosti

23. duben 2008 | Město

Duben měsíc bezpečnosti a prevence Již po řadu let je duben tradován jako měsíc bezpečnosti. Tato skutečnost nenechala v klidu naše policisty mající na starosti prevenci a styk s občany. V tomto duchu byly naplánovány a postupně realizovány přednášky s co nejširším záběrem a cílem oslovit co nejvíce posluchačů. Přednášky byly směřovány na ty nejmenší t.j. žáčky prvních a druhých tříd, na starší čtvrté a páté třídy, vycházející deváťáky a v neposlední řadě už na dospívající skupinu t.j. studenty středních škol. Při těchto akcích jsme nezapomněli na speciální školu v Třinci na ul. Jablunkovské, kde se nám dostalo jako vždy velmi milého přijetí, jak už řad pedagogů tak hlavně od samotných žáků. Při přednáškách jsme navázali na předchozí akce a kontakty a to vesměs na všech třineckých základních školách a provedli jsme zde šňůru besed. Dále pak ve spolupráci s OOP Jablunkov byly provedeny besedy na základních školách v Bukovci a Písku a pro velký úspěch byly provedeny přednášky na středním odborném učilišti v Jablunkově. Hlavním tématem byla dopravní výchova, kdy tyto přednášky pak byly vždy na závislosti věkové skupiny posluchačů obohaceny o besedy na téma Policie, šikana, drogy a trestní odpovědnost. Třešničkou na dortu pak byly dvě akce pro děti z okolí Třince. První akcí se stala prezentace třineckých policistů - psovodů na cvičišti kynologického svazu ve Vendryni. Zde byli předvedeni naši psi s ukázkou běžných povelů a konče zinscenovaným úchvatným služebním zákrokem - zadržením pachatele. Tato akce byla pro žáky základní školy ve Vendryni. Druhou akcí byla exkurze na našem obvodním oddělení. Tuto jsme naplánovali ve spolupráci se základní školou v Oldřichovicích. Několik tříd této základní školy tak mohlo nakouknou tzv. pod pokličku naší policejní práce. Preventisté a potažmo pak sloužící policisté provedli děti celou budovou, a tyto tak mohly poznat práci v kanceláři při zpracování spisu, uviděli taje kriminalistické techniky, se zatajeným dechem prošly policejní celu a nakonec viděli, kde bydlí naší policejní psi. Více na www.cetnik.estranky.cz