Galerie města Třince Vás zve na výstavu - Pocta Václavu Štývarovi 26.3. - 19.4. 2013

20. březen 2013 | Kultura

Osobnost Václava Štývara (1932-2013) je v Třinci, a nejenom v něm, samozřejmě spojená především s hudbou. Nepřehlédnutelné jsou jeho téměř zakladatelské zásluhy o třinecký sborový zpěv, hodnotné a originální je jeho skladatelské dílo, a to především pro dětský sbor. Výstava Pocta Václavu Štývarovi ukáže, že Štývar byl činný i na poli výtvarném, a že jeho výtvarná tvorba je také velice zajímavá, bohatá, různorodá a pestrá. Od maleb přes kresby, grafiky k vlastnoručně zhotoveným hudebním nástrojům. Autor tvořil tím, co měl zrovna po ruce, to, co měl právě před očima. Své výtvory pak zasazoval do přerůzných rámů, paspartoval je všemožnými způsoby. V jeho tvorbě máme možnost nalézt široké spektrum výjevů od portrétů přes figury, krajiny, skici z cest, snové motivy a fantazie až ke kresbičkám pro děti nebo výtvarným doprovodům jeho partitur. Jako by si nekladl žádné hranice, ani formální, ani obsahové. Guillaume Apollinaire: Jak lze dospět ke štěstí, jako malé nevinné dítě… Už mé první setkání se Štývarovou výtvarnou tvorbou bylo velice příjemným překvapením. Tvorba je čistá a plná pozitivní energie, svěží, se zvláštním kouzlem, oproštěná od agresivity a neklidu všedních dnů, a o to magičtější a cennější v dnešní době. Přirozená a příjemně prostá, blízká naivnímu umění. Sugestivní díla naplněná harmonií a poezií lehce hladí a hlavně hovoří bez přetvářky a s přirozenou upřímností, přímo a bez ohledu na „vysokou“ nebo akademickou kritiku. Tímto si mě jeho tvorba získala. Jakub Adamec (s přispěním Jana Nowaka) Doprovodný program k výstavě: V úterý 26. 3. v 17:00 se uskuteční vernisáž výstavy, úvodní slovo: Jakub Adamec a Jan Nowak V pátek 12. 4. v 19:00 se ve foyer KD Trisia uskuteční Koncert sborů Václava Štývara v rámci festivalu Celý Třinec zpívá. Vystoupí Pěvecké sdružení Martinů, Štývarův dětský sbor, Ženský komorní sbor Camerata, Artanno Handlová j.h. V pátek 19. 4. v 17:00 se uskuteční dernisáž výstavy, setkání/ happening se zpíváním Štývarových písniček povede Mgr. Jan Nowak, Ph. D. Info/kontakt: Jakub Adamec, galerie@knih-trinec.cz, +420 607 752 262 www.facebook.com/galerie.trinec