Country Piknik a Rehabilitační stacionář

01. červenec 2009 | Kultura

Děkujeme všem, kteří jste letos i v předchozích třech letech navštívili náš hudební festival Country Piknik. Hlavně díky vám, milí návštěvníci, jsme mohli za každý jeden festival věnovat Rehabilitačnímu stacionáři na Máchově ulici v Třinci částku dva tisíce korun. Částka 8 tisíc za čtyři roky není veliká, toho jsme si vědomi. Jedná se hlavně o duševní podporu všem, kteří nemohou tak jako my, zdraví lidé, dosáhnout na všechny radosti života. V loňském roce jsme dárek předávali společně s divadélkem Křesadlo, které své představení také pojalo neziskově. Měli jsme možnost sledovat práci vychovatelek, pečovatelek i ostatního personálu stacionáře. Obdivovali jsme nejen profesionalitu, ale hlavně lidský přístup v péči o jejich klienty. Letošní předání části výtěžku ze vstupného na Country Piknik proběhlo dne 24. 6. 2009. Dar bude využit na nákup hraček pro děti. Za Country Zpravodaj AHOJ, občanské sdružení předseda Eva Drašnarová