Senioři se vzdělávali a bavili v Domovince

21. září 2009 | Město

Jak se správně hýbat, čím nejlépe sladit, které oleje jsou zdraví prospěšné, to vše a ještě mnohem více se dozvěděli senioři 15. září 2009 na dnu otevřených dveří v Centru denních služeb Domovinka. V programu pro ně byly připraveny dvě přednášky – „Správná výživa v každém věku“ paní Zdeňky Gorné a „Cvičení v každém věku“ Ing. Dany Horeličanové. Den otevřených dveří v Domovince ale nebyl jen o vzdělávání. Protože pozvání na něj přijali i senioři z Domova pro seniory na Sosně a z Domova pro seniory v Nýdku, bylo v Domovince opravdu veselo. Senioři se od rána až do pozdního odpoledne seznamovali, povídali si a živě se bavili. Den otevřených dveří se konal u příležitosti otevření jídelny pro seniory. Jídelna poskytuje seniorům stravování v příjemném prostředí, a zároveň jim dává možnost seznámit se a navázat kontakty s dalšími uživateli. Uživatelé si mohou zvolit dny, ve kterých budou obědy odebírat a mohou si také zvolit i hodinu (v rozmezí od 11:00 do 14:00), na kterou budou na obědy chodit. Další novinkou v Domovince je také rozšíření provozní doby zařízení. Pokud budou mít uživatelé zájem, mohou v Domovince strávit čas již od 6:30 až do 18:00 hodin. Pokud jste se na Den otevřených dveří do Domovinky nestihli přijít podívat, nevadí. Informace o fungování Domovinky Vám rádi podají všichni pracovníci v úředních hodinách v době od 7:00 do 15:00 nebo na telefonním čísle 558 993 753. Další informace najdete také na www.ssmt.cz.