Přednášky v Klubu seniorů

07. červen 2010 | Město

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. ve spolupráci s Klubem seniorů (SSMT) připravila v průběhu roku 2010 sérii kvalitních přednášek s různou tématikou. Jde o nový projekt volnočasových aktivit pro seniory, který je financován z grantu Města Třinec. V měsíci červnu srdečně zveme všechny seniory a zdravotně znevýhodněné na přednášky: • Systém státní sociální podpory a sociálních dávek, 15. 6. 2010, 10:00, Klub seniorů, Husova 404 • První pomoc a jak si poradit v krizové situaci, 23. 6. 2010, 10:00, Domovinka, Štefánikova 1173 • Zdravá výživa, prevence nemocí a úrazů, 25. 6. 2010, 14:30, Klub seniorů, Husova 404 Nově otevřel Klub seniorů svou pobočku také v Domě s pečovatelskou službou v Oldřichovicích, proto zveme všechny seniory z Oldřichovic a okolí 22. 6. 2010 v 15:00 na přednášku Zdravá výživa, prevence nemocí a úrazů.