Třinecký filmový klub - Transylvania

16. červen 2010 | Kultura

Hudební road movie o tom, že každý máme uvnitř svou zemi.
Zingarina je spontánní mladá žena, která se řídí především svým instinktem a citem. Se svou přítelkyní Marií se vydá do Transylvánie najít muzikanta, do kterého se ve Francii zamilovala a čeká s ním dítě. Posléze ho během pohanského festivalu sice nalézá, ale on ji odmítá. Zingarina je odmítnutím zmatená a zoufalá. Při zpáteční cestě do Francie uteče své kamarádce Marii, odtrhne se od všeho, co ji doposud svazovalo, a vydává se na svou vlastní cestu. Postupně nachází nový smysl života v cizí zemi, v jejích svérázných obyvatelích a romské mentalitě, s níž se ztotožňuje. Na cestě potkává zachmuřeného tuláka Tchangala, muže mnoha jazyků a svobody bez hranic. Transylvania je film o životní cestě, o rozhodnutí a o hledání sebe sama. O tom, že pokud chceme, můžeme změnit svůj život. Ale také o náhodách a o štěstí, které přichází, když ho nejmíň čekáme. Režisér Tony Gatlif sice nepochází z Rumunska, kořeny má v Andalúzii a Alžírsku, ale hlásí se k romské národnosti, jejíž kulturu a mentalitu zobrazuje ve vetšině svých filmů. Na rozdíl od mnoha jiných pro něj však toto téma není důvodem k moralizování, ani k romantizující idyle, ale ani k sociologické studii o odlišném životním stylu Romu, případně „lidí z Východu“. Téma je pro něho inspirací, jeho vnitřním životem, zobrazuje ho v mnoha osudech i hrdinech sebe sama. Proto je z jeho filmu cítit opravdovost; kočovný a mnohdy i nerozvážný, divoký život svých hrdinů z okraje společnosti se stává velkým soubojem o svobodu člověka, které se musí hodně obětovat. Gatlif popisuje a prožívá, ale nikdy neposuzuje, ani neodsuzuje. Stejně inspirativní, jako jsou osudy hrdinů, je i krajina, která je jejich alter egem. Styl Gatlifových filmů působí improvizovaně, přirozeně, většina scén se odehrává v exteriérech, dialogy vznikaly rovnou „na místě“. Vynikající jsou zejména scény z prostředí místního rumunského folklóru, které přicházejí v rozhodujících chvílích příběhu. Především je to scéna, v níž se Zingarina ztrácí v davu masek, slavících jakýsi místní pohanský svátek, a to právě ve chvíli, kdy ji opustila její láska. Rej masek přesně vystihuje chaos, v němž se najednou dívka nachází, bezradná ze své další životní cesty. Transylvania se - jak jinak - odehrává v Rumunsku, v oblasti, kde se střetávají rumunské, maďarské a cikánské vlivy, a vypráví příběh dvou cizinců, kteří se do sebe zamilují. V samotném Rumunsku film vyvolal velké pozdvižení, protože prý tamní obyvatele prezentuje jako špinavé, negramotné a sexu/bojechtivé existence, které nedělají nic jiného, než tancují a poslouchají dravý folklór. Francie, 2006, 103 min. Režie: Tony Gatlif Kamera: Céline Bozon Scénář: Tony Gatlif Hudba: Tony Gatlif, Delphine Mantoulet Hrají: Asia Argento, Amira Casar, Birol Ünel, Alexandra Beaujard, Marco Castoldi a další
Kino Kosmos, středa 23. června od 20.00 hod