Denní centrum střediska Bethel Třinec

12. listopad 2010 | Lidé

Co si představíte pod souslovím denní centrum, přesněji Nízkoprahové denní centrum? „Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.“ Tak takto nemotorně hovoří zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Široké veřejnosti se pokusím denní centrum popsat jednodušším jazykem. V našem městě – Třinci - jde o sociální službu určenou lidem bez přístřeší, častěji nazývaným bezdomovci, a to jak mužům tak ženám od 18 let. Od pondělí do neděle mezi 8.00 – 19.00 hodinou mohou přijít na středisko Slezské diakonie Bethel Třinec, na Frýdecké ulici 191 (bývalý DDM), kde je tato služba poskytována. Při dodržení stanovených podmínek zde mohou využít nabídku následujících činností: použití sprchy, WC, vyprání šatstva v automatické pračce, příprava a konzumace vlastní stravy či po dohodě s personálem odebírání (a případná konzumace) zde připravené stravy, včetně teplého oběda. V neposlední řadě zde lze využít nabídku sociálního poradenství. Po celou provozní dobu je zde k dispozici pracovník v sociálních službách, od pondělí do pátku mezi 8.00 – 15.00 lze využít služeb sociálního pracovníka. Službu Nízkoprahové denní centrum (zkráceně NDC, čili EnDéCé) provozuje na výše uvedené adrese Slezská diakonie od roku 2002 a posloužila již hezké řádce potřebných. Jen pro zajímavost uvedu pár čísel – průměrný počet uživatelů za rok je 76, přičemž službu za rok poskytneme cca 4100 krát. V současné době je služba zahrnuta do projektu “Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji.“ Tento projekt je od roku 2009 realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, vyhlášeného Evropským sociálním fondem. Služba spadá pod agendu Sdružení azylových domů (S.A.D.), které je hlavním dodavatelem služby v rámci veřejné zakázky vyhlášené Moravskoslezským krajem. S.A.D. se nám stará také o zdárný průběh administrativy a organizačních záležitostí vůči výše uvedeným institucím. Potkáváte nebo se znáte s někým, komu by mohla právě tato naše služba pomoci? Neváhejte o nás dotyčnému říct a poslat jej za námi. Bude-li to v našich silách, pomůžeme.