Přednáška Sociální pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením

22. říjen 2012 | Město

Na základě pozitivní odezvy veřejnosti na přednášky o Kartách sociálních systémů si odbor sociálních věcí Městského úřadu v Třinci připravil další zajímavé povídání, tentokrát na téma "Sociální pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením." Nevíte jak požádat o příspěvek na péči? Co je to příspěvek na mobilitu? K čemu slouží průkaz osoby se zdravotním postižením? Odpovědi na tyto a další otázky Vám poskytnou v průběhu přednášek pracovníci oddělení sociální pomoci. Kapacita přednášek je omezena, proto v případě většího zájmu občanů odbor sociálních věcí připraví jejich opakování. Závazné přihlášky se přijímají do 09. listopadu 2012 na odboru sociálních věcí, MěÚ Třinec, osobně v kanceláři č. 351 u Bc. Zuzany Bockové nebo na tel.: 558 306 356. Termín a místo konání přednášek: 14. listopadu 2012 v 9:00 hod., v Klubu seniorů na Husově ulici v Třinci 14. listopadu 2012 v 14:30 hod., v Domě s pečovatelskou službou v Oldřichovicích