Zajímavé přednášky, šikovné ruce a mnoho dalšího v Klubu seniorů

22. září 2011 | Město

Klub seniorů na Husově ulici srdečně zve všechny seniory a osoby se zdravotním postižením na následující akce: 29. září 2011, 15:30, Putování Kamčatkou - vyprávění pana Mgr. Vrátného o zážítcích z cesty Kamčatkou 4. října 2011, 14:30, Nemoci stáří a jejich zvládání - beseda s paní Sližovou, pracovnicí rehabilitace nemocnice na Sosně 18. října 2011, 14:30, Prevence úrazů, kompenzační pomůcky - beseda s paní Sližovou, pracovnicí rehabilitace nemocnice na Sosně Všechny přednášky jsou zdarma, malé občerstvení je zajištěno. Klub seniorů pořádá pro všechny seniory a osoby se zdravotním postižením velké množství pravidelných aktivit. V měsíci řijnu ještě zveme např. do Klubu šikovných rukou, kde se budou nově vytvářet výrobky z "fima". Schůzky Klubu šikovných rukou proběhnou 3. a 17. října od 09:00. Informace o všech akcích Klubu seniorů, jako např. Klub zdraví, zumba, PC kurz, trénování paměti aj., najdete na www.ssmt.cz nebo volejte přímo do Klubu seniorů - 558 993 756.