S námi si jazyk nezlomíte

06. říjen 2012 | Komerce

„S námi si jazyk nezlomíte!“ – právě tato slova jsou mottem společnosti TRISIA, která je již řadu let realizátorem různých vzdělávacích akcí včetně jazykových kurzů. Uvědomujeme si, že stoupající důležitost anglického jazyka v dnešní době nelze přehlížet a jeho znalost je již často považována za součást gramotnosti. Patříte mezi ty, kteří by svou znalost angličtiny chtěli zdokonalit a hledáte ten nejkvalitnější způsob, jak toho dosáhnout? Pak právě vám, ale i dalším zájemcům o jiné jazykové vzdělání je určena současná nabídka společnosti TRISIA, a.s.. Pro letošní školní rok jsme pro Vás připravili širokou nabídku jazykových kurzů angličtiny, a to konverzační kurz angličtiny s rodilým mluvčím a klasické jazykové kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. A proč byste se měli učit anglicky právě u nás? Trendem posledních let není pouhé „biflování“ slovíček, ale především komunikace v cizím jazyce, kdy důraz je kladen přednostně na schopnost domluvit se. A právě tento přístup je nám vlastní. Výhodou našich kurzů je kromě moderních výukových materiálů, také menší počet osob ve skupině zajišťující intenzivní komunikaci, kvalitní a ověřený lektorský tým, moderně vybavené a klimatizované učebny a v neposlední řadě také příznivá cena. Kurzy zahájíme na přelomu října a listopadu 2012. Zájemci z řad veřejnosti tak mají možnost využít nabídku posledních volných míst. Společnost TRISIA, a.s., navíc nabízí studentům Přípravný kurz angličtiny ke státní maturitě, který bude zahájen v lednu 2013. Novinky a další informace naleznete na www.trisia.cz v sekci vzdělávání nebo na telefonním čísle 558 387 151.