I s Vámi o sociálních službách - Dotazník pro občany Třince

11. leden 2012 | Město

Vážení spoluobčané, rádi bychom s Vámi komunikovali na téma současnosti i budoucnosti sociálních a návazných služeb, poskytovaných v našem městě. Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, na základě kterého budeme mít možnost se seznámit s Vašimi osobními názory, podněty i přáními v oblasti sociálních služeb. Výsledky bychom rádi použili jako podklady pro Střednědobé plánování (komunitní plánování) sociálních služeb v Třinci. Dotazník lze vyplnit na této webové adrese: http://i-s-vami-o-socialnich-sluzba.vyplnto.cz/ nebo v papírové podobě si jej lze vyzvednout u označených schránek, které se nacházejí u obou vchodů na MěÚ Třinec, do schránky na Odboru sociálních věcí. Schránky se nacházejí také na dalších místech (např. Nemocnice Třinec, Městská knihovna, Domov Sosna, Stacionáře PAPRSEK, RADOST). Vyplněný dotazník odevzdejte nejpozději do 23.01.2012 do výše uvedených označených schránek nebo do schránky "Komunitní plánování" na odboru sociálních věcí. Děkujeme za Váš čas při této netradiční spolupráci. Za Městský úřad Třinec: Bc. Ellen Raszková, vedoucí odboru sociálních věcí Odkaz na elektronický dotazník