Soutěž žáků ZŠ Třinec v První pomoci

26. červen 2012 | Město

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. z Třince zorganizovala dne 25. 6. 2012 akci s názvem „První pomoc = > zachraň život“. Šlo o soutěž určenou žákům 8. a 9. tříd základních škol v Třinci, kteří prošli kurzem první pomoci v rámci projektu OP VK „První pomoc = šance pro život“. Akce se zúčastnilo téměř sto dětí z deseti třineckých základních škol. Vybraní žáci soutěžili jako tým v 10 modelových ukázkách záchrany života a měli za úkol předvést své znalosti z oblasti první pomoci, kterým se naučili během školení. Soutěž byla zorganizována díky finančním prostředkům získaným z grantu firmy Walmark a Hyundai, partnerem se stal Dům dětí a mládeže v Třinci, kde se akce konala. Vítězství v soutěži získalo Gymnázium Třinec, druhé místo obsadila Základní škola s polským vyučovacím jazykem a na třetím místě se umístila ZŠ Bezručova. Vítězové získali pro své školy hodnotné ceny a také ostatní účastníci obdrželi drobné dárečky. Na celou akci dohlíželi a organizačně se na jejím průběhu podíleli záchranáři MSK, především ti, kteří školili v rámci projektu „První pomoc => šance pro život“.