Aktivity v novém školním roce ... a nejen pro děti?!

03. září 2013 | 3nec

Nový školní rok je tady! Asi nejsem jediný rodič, který se právě v tuto dobu zabývá nákupem nových pantoflí, kontrolou stavu školních potřeb z loňského školního roku, no a v neposlední řadě plánuje mimo školní aktivity pro své milované ratolesti. A jistě není jen mou volbou, vybrat dětem aktivity kvalitní a hlavně takové, které jim budou k užitku. Takže poté, co stráví několik hodin sezením v lavicích, koukám po volbě pohybových aktivit, kde si vybijí alespoň část nashromážděné energie, které, jak víme, mají naše děti neskutečně mnoho. No, a poté, hledám kroužky a aktivity, které jim pomohou se naučit vyjádřit ať už verbálně či na papír nebo s keramikou, jako jsou třeba různé dramatické kroužky nebo výtvarné kroužky. Nezapomínejme ani na možnosti volby nejrůznějších hudebních kroužků. Zobrazit fotku ve zprávě A v neposlední řadě jsou tu kroužky jazykové! A tady bych to spíše zúžila na kroužky angličtiny. Vzhledem k tomu, že dle školních osnov je angličtina povinným prvním cizím jazykem, je o tyto jazykové kroužky velký zájem. A zde musím přijít s informací, že od nadcházejícího školního roku, tj. od školního roku 2013/2014, bude možné už i na Třinecku navštěvovat kroužky "Watts English" (www.wattsenglish.com), což je úžasná metoda, kterou využívají již stovky školských i jiných volnočasových zařízení po celé České republice. Jedná se o metodu založenou na dlouhodobé spolupráci pedagogů, jazykovědců a dětských psychologů, která je také metodou akreditovanou ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tato metoda učí děti (již od 3 let věku) nová slovíčka v rámci celých vět, stejně jak je tomu, když se dítě učí svůj rodný jazyk. A stejně jako dítě, které se učí svůj rodný jazyk od rodičů postupně v několika fázích, které si často ani neuvědomujeme, tj. že se snaží slova říct a správně je po nás opakovat, slovům ve větě porozumět a chápat je jako část celkové informace, kterou dítěti dáváme a nakonec slova i samostatně použít, teda samo mluvit, stejně tak probíhá postup učení se angličtiny metodou WattsEnglish. Děti se učí, aniž by si to uvědomovaly, v rámci her, písniček, pohádek, takže je to hrozně baví. A to je to hlavní, aby se nebály mluvit! Každý měsíc výuky je věnován jinému tématu. Rodiče pak děti nezkoušejí formou dotazů na překlad jednotlivých slovíček, ale opět ve větách a formou her. Všichni lektoři musí projít náročným pohovorem a absolvují pravidelná školení. Na Třinecku, Jablunkovsku a Českotěšínsku se bude možné setkat s výukouvou metodou WattsEnglish jak v mateřských školách, tak jako mimoškolní aktivity, tj. kroužky pro děti od tří do devíti let. Neváhejte se zeptat u vás ve školkách a školách či se rovnou obraťte s jakýmkoliv dotazem na tel. 773 900 118. Myslím, že volba metody výuky angličtiny pro naše děti je jasná!!! A, co my dospěláci? No, kdo ješte s angličtinou nezačal, má vážně na čase! V dnešní době je dotaz na znalost anglického jazyka již naprosto běžnou součástí téměř každého pohovoru. A pokud se najde někdo, kdo nepotřebuje angličtinu v práci, pak ji bude určitě potřebovat na zahraniční dovolené. A my všichni rodiče potřebujeme angličtinu, když pomáháme svým dětem s jejich angličtinou, se slovíčky, diktáty, domácími úkoly. Tak se nenechme zahanbit a věnujme část svého času a energie právě studiu angličtiny. Víme, že metod a škol je na Třinecku a v okolí hodně, takže by neměl být problém si vybrat. Spíše si musíme každý uvědomit, zda nám více vyhovuje klasická metoda výuky, jak si ji jistě pamatujeme ze škol a kurzů a nebo zda se poohlédneme po nějakém jiném moderním způsobu výuky. Pokud Vám klasika nesedí, pak doporučuji si zdarma vyzkoušet ukázkovou lekci vedenou Direct Method, neboli přímou metodou (www.anglickyrychleji.cz). Jedná se o metodu, při které budete mluvit již na první lekci. Hodina je vedená řízenou konverzací, kdy se lektor ptá na otázky a studenti odpovídají. Jednotlivá gramatika se hned probírá v praktických větách, které jí následují, aby si studenti snadněji představili a hlavně zažili její použití v praktických situacích. Nezapomíná se ani na diktáty, které si však studenti opravují sami, aby nebyli ve stresu, když se jim něco zrovna náhodou nepovede, a s lektorem pak proberou případné chyby. Gramatika je navíc procvičována ještě v rámci tzv. gramatických lekcí, tedy samostatných hodin, kdy se zopakuje a znovu připomene probraná gramatika, aby se, co nejvíce studentům vžila. A pokud angličtinu již zvládáte, pak se touto přímou metodou můžete věnovat třeba němčině nebo španělštině.Tak neváhejme a vrhněme se na jazyky! "Vždyť kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem!" :-)