Ostravská fakulta umění vystavuje opět v Třinci

03. prosinec 2013 | Kultura

Galerie města Třince připravuje výstavu studentů a absolventů Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě. Ponese název VZORCE UMĚNÍ s podtitulem L´Art pour l´Art. La Science pour la Science a proběhne od 6. prosince 2013 do 6. ledna 2014. Vernisáž proběhne první den výstavy, v pátek od 17 hod. Úvodní slovo bude patřit vysokoškolskému pedagogovi a teoretikovi umění Mgr. Tomáši Knoflíčkovi, Ph.D. Jedná se o druhou výstavu studentů ostravské fakulty umění během dvouleté existence Galerie města Třince a rozhodně nebude poslední. „Fakulta umění v Ostravě je pro nás nejbližší vysokou uměleckou školou a my považujeme za velmi přínosné prezentovat v Třinci alespoň jednou ročně svěží práce té nejmladší umělecké generace,“ vysvětluje kurátor galerie Jakub Adamec. O zaměření výstavy více prozradí slova Mgr. Tomáše Knoflíčka, Ph.D. : „S nástupem konceptuální tvorby začaly do výtvarného umění stále hojněji pronikat metody, které měly původ v jiných oblastech lidského poznání. Umění si začalo osobovat především postupy vědeckých disciplín, ne však vždy proto, aby rozšířilo a zdokonalilo vlastní metodologický aparát, nýbrž proto, aby naopak poukázalo na jejich nedostatky a slabiny. Smyslem tohoto podvratného počínání byla i snaha relativizovat a oslabit pozici vědy jako nezpochybnitelného nástroje poznání a upozornit, že je – podobně jako umění – náchylná k narcismu, sebeúčelnosti a zapouzdřenosti vedoucí k přehlížení či dokonce zesměšňování jiných názorů. Do tvůrčího procesu tak byla začleněna heuristika či prvky „primárního výzkumu“, výsledkem však nebyla věda, nýbrž spíše hra na ni. Výzkum se redukoval na pouhou kratochvíli či cvičení, které nevedlo k jednoznačným výsledkům a diváka v konečném důsledku spíše znejišťovalo. A to je také něco, co můžeme považovat za hlavní přínos těchto snah. Jestli totiž skutečně existuje nějaký pokrok, tak jeho motorem je zjevně pochybnost. O vitalitě tohoto přístupu svědčí i jeho obliba mezi autory nejmladší generace, a i když jej na Fakultě umění Ostravské univerzity nelze přímo označit za jeden z hlavních proudů, jeho pozice v rámci neokonceptuální a neomodernistické linie patří k těm nejvyprofilovanějším. Doba, jejímž znakem je mimo jiné relativizace hodnot, tomu bezpochyby nahrává.“