Umění vyjednávat I. - techniky vyjednávání

14. říjen 2014 | Komerce

Absolvováním semináře rozvinete své schopnosti vyjednávat, naučte se být odolnější vůči nátlakům a získáte jistotu v argumentacích. Interaktivní seminář je vedený formou praktických a zážitkových cvičení doplněný o teoretické bloky. Účastníci poznají a vyzkouší si různé vyjednávací techniky, zjistí jejich účinnost i svoje osobní schopnosti a dispozice. 23. 10. – 24. 10. 2014 od 08.00 – 15.00 hodin Pro koho je kurz určen Manažerům, obchodníkům, personalistům, pracovníkům organizací ziskového, neziskového i veřejného sektoru, kteří v jednání usilují o nejlepší možné řešení. Obsah kurzu Podmínky pro úspěšného vyjednavače Smyslové vnímání a jeho složky Fáze vyjednávání • přípravná fáze • výběr taktik • typologie komunikačních partnerů, pozitivní klima • analytická fáze • druhy požadavků • vlastní vyjednávání • pyramida komunikace • proaktivní kladení otázek • technika WIN-WIN • další vyjednávací techniky • manipulativní techniky Výstupy • naučit se rozpoznat, o co při vyjednávání jde a kdy má smysl vyjednávat, • naučit se postup pro dobrou přípravu na vyjednávání, • seznámit se s možnými taktikami pro vyjednávání s různými typy komunikačních partnerů, dokázat dobře analyzovat komunikačního partnera během vyjednávání a přizpůsobit tomu další kroky, • rozpoznat nátlakové techniky a dokázat se jim bránit, • naučit se využívat asertivní prvky při vyjednávání Místo konání: prostory KD Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin Cena na osobu: 4000 Kč DPH: bez DPH Přihlaste se do kurzu včas! ZDE! Více informací na www.trisia.cz. Přidejte se k nám na facebook!