Regenerace kůže pomocí plasmy obohacené o krevní destičky

05. leden 2017 | 3nec

Děti dospívají, dospělí stárnou. Zatímco u dětí je stárnutí spojeno s řadou očekávání, u dospělých je tento pojem asociován spíše se vzpomínkami na to, jaké to bývalo zamlada.


Regenerace kůže

Chcete zpomalit projevy stárnutí vaší pleti na obličeji a napomoci pokožce získat mladistvý vzhled? Cévní, chirurgická a podiatrická ambulance Salvatella s.r.o. doktora Jana Stryje nabízí nově možnost aplikace trombocyty obohacené plasmy (PRP), která je zdrojem růstových faktorů potřebných k regeneraci kůže. Růstové faktory podporují zvýšení tloušťky hlubších struktur kůže i pokožky, zlepšují texturu a povrch pleti, zmírňují jemné vrásky. Základní kůru představují dvě až tři ošetření obohacenou plasmou. K udržení optimálního výsledku je možné zopakovat aplikaci PRP po šesti až dvanácti měsících. Tento výkon není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.


Pro více informací o této moderní metodě kontaktujte MUDr. Jana Stryju, Ph.D. na Cévní, chirurgické a podiatrické ambulanci, Salvatella s.r.o. (+420 725 958 062 po 14. hodině, ambulance@salvatella.cz, www.salvatella.cz