Urbanistické hodnoty Třince

20. prosinec 2019 | Kultura

Věděli jste, že na území Třince je minimálně 200 staveb, které lze považovat za architektonicky velmi cenné? A že máme ve městě zhruba 70 urbanisticky hodnotných území? Tyto a další zajímavosti vyplynuly z územně analytického průzkumu, který nechal zpracovat odbor stavebního řádu a územního plánování Magistrátu města Třince. Výsledky průzkumu jsou natolik zajímavé, že se o ně chceme podělit i s širší veřejností. Architektonické a urbanistické hodnoty Třince představí zájemcům v kině Kosmos 8. ledna 2020 architekti Helga Kozelská Bencúrová, Jiří Syrový a Zuzana Syrová Anýžová, kteří podle svých slov při práci v terénu mnohdy narazili na nečekané skvosty. Mezi hodnotné stopy minulosti patří v Třinci např. různé zemědělské usedlosti včetně vysoké zeleně s nádhernými výhledy do krajiny, dělnické kolonie i jednotlivé domy z počátku 20. století.

Současně s besedou bude zahájena také tematická výstava fotografií věnovaná 20 letům soutěže Stavba roku města Třince.

Více na www.kinokosmos.cz.