Plastický chirurg byl obviněn z podvodu

18. březen 2003 | Město

Třinec - Z trestného činu podvodu byl policejním radou obviněn bývalý primář oddělení plastické chirurgie Nemocnice Třinec na Sosně Libor Polák. „V době od října roku 2000 do prosince 2002 jako primář oddělení plastické chirurgie Nemocnice Třinec podmiňoval provedení operačních zákroků hrazených ze zdravotního pojištění poskytnutím finančních prostředků formou údajných darů nemocnici a takto nejméně v 83 případech převzal od pacientů nebo jejich příbuzných peníze. O převzetí peněz vyhotovil darovací smlouvy, které za obdarovaného (tedy Nemocnici Třinec) podepisoval, přičemž na smlouvy uváděl bankovní spojení na číslo účtu, který byl jeho soukromým účtem. Převzaté finanční prostředky si ponechal a obohatil se takto o částku přibližně 200 tisíc korun ke škodě jednotlivých dárců,” uvedl Emanuel Klimša z Policie ČR. Za uvedený trestný čin mu hrozí trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 léta. Nemocnice Třinec s primářem Liborem Polákem již na konci listopadu minulého roku ukončila okamžitě pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní kázně. Nemocnice ale tehdy neuvedla důvod rozvázání pracovního poměru s lékařem, kterého si do čela oddělení vybrala. Policie plastického chirurga také viní z toho, že na základě smlouvy o spolupráci při poskytování výkonů estetické plastické chirurgie mezi nestátním zdravotnickým zařízením, svoji soukromou firmou a Nemocnicí Třinec měl jako odborný lékař mimo jiné uhradit nemocnici 50 % příjmů za jím provedené soukromé operační výkony a nejméně ve 14 případech předal nemocnici k vyúčtování doklady, ve kterých uvedl nižší částku, než za lékařský výkon přijal. „Ke škodě Nemocnice Třinec se obohatil o částku přesahující 34 tisíc korun,” dodal policista. Petr Brozda