Další byrokracie na radnicích

10. leden 2006 | Město

Třinec (pj) – Nový správní řád, který začal pro městské a obecní úřady platit od 1. ledna tohoto roku, s sebou přinesl neuvěřitelný nárůst administrativních úkonů. Tvrdí to úředníci, jimž prý přibylo papírování. Mění se způsob doručování obálek i přebírání pošty, nově musí obce i města povinně vše zveřejňovat na internetu, jiným způsobem evidovat veškerou doručenou poštu a připomínky občanů. „Nový správní řád začal platit v lednu a pro všechny občany to bude znamenat delší čekání na vyřízení jejich žádostí. Valí se to na nás doslova jako lavina,” kroutí hlavou tajemnice Městského úřadu v Třinci Alena Sikorová. Zjednodušeně řečeno namísto jednoho papíru dnes budou úředníci vyhotovovat tři. Jako příklad uvádí, že díky novému způsobu doručení listovních zásilek město musí na staré obálky lepit poučení, což celý proces zdrží. Zdržení čeká také na ty, kteří se chystají stavět. „Podle starého správního řádu se nepřebraná pošta měla doručit znovu za tři dny. Nyní je zákonná lhůta prodloužena na deset dnů, takže o týden budou veškerá jednání prodloužena kvůli dodržování zákona. Například územní jednání má lhůty 15 dnů pro svolání jednání, když k tomu připočteme těch deset kvůli doručení zásilky, musíme počítat s pětadvaceti dny,” rozvádí vedoucí odboru stavebního řádu a územního plánu Alena Czepcová. Správní řád je zákon, který upravuje postup orgánů moci výkonné, územních samosprávných celků a jiných organizací, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Podle zákona je veřejná správa službou veřejnosti a každý, kdo plní její úkoly, má povinnost se chovat zdvořile a vycházet lidem vstříc.