Třinec se zapojil do znalostní sítě

12. prosinec 2004 | Město

Třinec (šb) – Z prvního setkání účastníků mezinárodního projektu CAPTURE - The Knowledge Network (Capture - Znalostní síť), které proběhlo v anglickém městě Brighton Hove, se před několika dny vrátili zástupci města Třince a třinecké Rozvojové agentury HRAT. „Projekt, do kterého se zapojilo také město Třinec ve spolupráci s Agenturou HRAT, je založen na partnerství evropských měst, na vyměňování zkušeností, znalostí, dovedností a dobrých praktik a jedním z cílů je vytvoření udržitelných nástrojů pro trvalou spolupráci. Podmínkou zapojení se do projektu je velikost města s počtem obyvatel od 30 000 do 250 000 obyvatel a existence významné vzdělávací instituce ve městě,” vysvětlila význam projektu Eva Dudová z agentury HRAT. Setkání v Brighton Hove se zúčastnilo 21 partnerů z 11 evropských zemí, přičemž 13 partnerů spolupracuje již od roku 1990 v síti evropských měst pod názvem Eurotowns, díky níž realizovali již značný počet projektů financových ze zdrojů Evropské unie. Všichni partneři již mají zkušenosti s různými evropskými projekty. „Vedoucím partnerem projektu CAPTURE – The Knowledge Network je město Brigthon Hove z Velké Británie, projekt bude trvat 36 měsíců, přičemž zahájen byl v září 2004 a konec je naplánován na srpen 2007. Pracovního setkání v Anglii se zúčastnili dva zástupci Agentury HRAT, kteří zde slovně i obrazově prezentovali město Třinec s jeho širokým spektrem zaměstnaneckého sektoru, vzdělávacími institucemi, službami, sportovním a kulturním vyžitím. Dále byla vysvětlena úloha Třince v Euroregionu Těšínské Slezsko a také v celém Moravskoslezském kraji. Prezentace se setkala s velkým zájmem u všech projektových partnerů,” uvedla Eva Dudová „Během pracovního jednání se všichni přítomní seznámili s pracovním plánem a obsahem projektu, rozpočtem, úlohami a zodpovědnostmi všech partnerů při realizaci projektu, plánem dalších setkání, výměnných pobytů a studijních cest zaměstnanců jednotlivých partnerů podílejících se na realizaci projektu. Rovněž byly podepsány dohody o vzájemné spolupráci. V rámci programu byli všichni partneři zastupující města napříč Evropou pozváni na radnici na setkání se zástupci města, kterým třinecká delegace předala připravené upomínkové předměty a propagační materiály o městě. Druhé setkání zástupců měst zapojených do projektu proběhne v říjnu 2005 ve švédském městě Eskilstuna.