Zájem o učební obory roste, přicházejí i velmi nadaní žáci

19. prosinec 2004 | Město

Třinec – Stovky žáků základních škol včetně rodičů si minulý čtvrtek prohlédli prostory středních škol v Třinci na Kanadě. Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola otevřely tradičně své dveře dokořán a předvedly, co nabízí. K vidění tady byly například ukázky činnosti instalatérů, hutníků, elektrikářů, oborů mechanik strojů a zařízení, ale také krejčí, kuchař – číšník a řada dalších. Budoucí studenti školy ale nejsou motivováni pouze prohlídkou školy. Novinkou se během posledních let stala finanční podpora podniků, které zaznamenávají nedostatek pracovníků zejména v hutních a strojírenských oborech. Právě proto se tradičně během Dne otevřených dveří scházejí s vedením škol a místních firem také ředitelé základních škol v regionu. I letos společnost Třinecké železárny (TŽ) finančně ohodnotila ty, které na odborné učiliště vyslaly největší počet žáků. Letos to byla Základní škola Petra Bezruče (2. ZŠ), druhá Základní škola Vendryně a třetí Základní škola na Slezské ulici (6. ZŠ). „My si této podpory nesmírně vážíme, protože díky tomu zlepšujeme vybavení ve škole, myslím, že podpora železáren je na místě,” uvedl na setkání Ivo Klen, ředitel Jubilejní Masarykovy základní školy v Třinci, vítězné školy v počtu žáků vyslaných na střední školy na Kanadě v loňském roce. „V období, kdy žáci stojí před nelehkým rozhodnutím výběru školy a své budoucnosti, chceme i v této otázce sehrát větší úlohu jako dominantní podnik tohoto regionu. Chceme přesvědčit hlavně rodiče, že železárny tady mají dlouholetou tradici a určitě tady budou po několik dalších desetiletí,” řekl mimo jiné personální ředitel podniku Bohuslav Heczko. Podpora a spolupráce se školami začala před třemi lety a hlavním důvodem byl právě nedostatek zaměstnanců v technických oborech, jelikož průměrný věk současných zaměstnanců je více než pětačtyřicet let. Proto podnik finančně podporuje i žáky, kteří na učiliště nastoupí, formou různých příspěvků. Obdobně se o zajištění mladé generace pro svou firmu stará už pár let také Strojírenská výroba ve směru ke kovoobráběčům, ať už motivací při nástupu či za dobré studijní výsledky. „Snažíme dělat cílený nábor, čímž se nám pomalu daří naplňovat obory, které mají perspektivu. Ve větším počtu žáků ve třídách se také začínají objevovat velmi nadaní studenti, což jde vidět na umísťování v různých řemeslných soutěžích,” konstatoval ředitel škol Jan Franek. Na škole se během letošního roku podařilo vybudovat novou studovnu a knihovnu pro potřeby dálkového studia Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a v plánu je podstatné zlepšení dalšího technického vybavení školy prostřednictvím grantu z evropských fondů. Petra Jurásková