Senioři dostali univerzitní diplomy

20. prosinec 2004 | Město

Třinec (šb) – Více než stovka studentů – seniorů převzala minulé úterý v kulturním domě Trisia v Třinci osvědčení o absolvování univerzity třetího věku. Na slavnostním promočním aktu nechyběli představitelé Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, která studium zaštiťovala, v čele s jejím děkanem Jaroslavem Horáčkem. „Při zakládání této vzdělávací akce před třemi lety jsme byli všichni velmi mile překvapeni počtem zájemců o studium univerzity třetího věku a velice nás těší, že i dnes vysoký počet účastníků studium končí,” uvedl děkan Zdravotně sociální fakulty OU Jaroslav Horáček. Absolventi univerzity nešetřili chválou na koncepci a náplň studia a považovali výuku za velmi zdařilou. „Při celkovém hodnocení studia z pohledu studenta je možno vznést jen jednu výtku, a to velmi podstatnou - mělo jen čtyři semestry. Když je člověk mladý, je nucen studovat, pokud chce vědět, prosadit se a něco dokázat. Pokud je člověk v letech, není nucen studovat, nemusí se nikde prosazovat. Chce si sám sobě, ale i těm ostatním, a nejen mladým, dokázat, že ještě nepatří do starého železa a může být svojí vědomostní radou potřebný,” zamyslel se Vladimír Hlinecký. Na otázku, který semestr byl nejzajímavější, odpovídali oslovení absolventi podobně – každý si přišel na své a všechna zvolená témata byla velmi přínosná. „Mně osobně velmi zaujaly přednášky o zdraví, zvláště Rajko Doleček byl vynikající,” prozradila Hilda Budinová. Někteří senioři s nadšením přivítali také poslední prakticky zaměřený semestr zaměřený na práci s počítačem. „Obdrželi jsme perfektně zpracovaná skripta a díky naší asistentce a šikovnému informatikovi jsme zvládli založit si e-mailové adresy a poslat první pozdrav naší paní profesorce,” dodala Eva Kolářová. V neposlední řadě absolventi ocenili také zpestření v podobě setkání s velvyslancem EU v ČR Ramiro Cibriánem a poslancem Evropského parlamentu Josefem Zieleniecem. „Domnívám se, že univerzita třetího věku vede ke zpříjemnění prodlužujícího se života seniorů. Prodlužování lidského věku je úspěchem a vysoká naděje dožití ukazatelem vyspělosti. Odchod do důchodu neznamená konec aktivního života, ale leckdy možnost větší seberealizace. Univerzita třetího věku umožňuje prožít toto období aktivně, kvalitně a plnohodnotně,” uzavřel děkan Jaroslav Horáček.