Potysz opouští místo ředitele

13. leden 2005 | Město

Třinec (il) – Vedení Nemocnice Podlesí opouští od ledna dosavadní dlouholetý ředitel Marek Potysz. Ve funkci působil od roku 1997 a za jeho vedení prošla bývalá závodní nemocnice řadou změn. Na ředitelském postu jej střídá Karel Dostalík. „Nemocnice se stala moderním pracovištěm s vysokou odbornou a společenskou prestiží. Nyní provádí specializované výkony v oblasti kardiologie, kardiochirurgie, miniinvazivní chirurgie, cévní chirurgie a endovaskulární terapie. Zahájila a rozvinula spolupráci s Evro- pským institutem telemedicíny ve Štrasburgu a dalšími předními světovými klinikami a také se stala školicím pracovištěm ministerstva zdravotnictví v oblasti miniinvazivní chirurgie,” uvedla tisková mluvčí Nemocnice Podlesí Simo- na Součková. Marek Potysz se stane předsedou představenstva společnosti Euromednet. Podle něj je čas po sedmi letech předat vedení nemocnince někomu dalšímu. „Má úloha pokračuje nyní na úrovni celé skupiny nemocnic. Nevnímám to jako povýšení, ale jako svou povinnost pozvednout i ostatní nemocnice, které řetězec Euromednet provozuje. Naše ambice jsou smělé,“ vysvětluje Potysz. Nový ředitel Karel Dostalík je původní profesí anesteziolog a vykonával ji na kardiochirurgickém oddělení Nemocnice Podlesí od roku 2000. Ještě dříve působil ve Fakultní nemocnici v Ostravě a v Karviné. Má ze sebou také kurzy managementu ve zdravotnictví. Od poloviny minulého roku se účastnil veškerých důležitých jednání vedení společnosti a je tedy se situací v nemocnici podrobně seznámen. „Nabídku jsem pojal jako výzvu. Vážím si důvěry, kterou jsem dostal. Věřím, že moje profesní zkušenosti společně se znalostí prostředí i lidí povedou k dalšímu rozvoji nemocnice,“ říká nově jmenovaný ředitel.