Černého dýmu z komínů ubylo

15. leden 2005 | Město

Třinec (pj) – Vydáním nařízení města Třince o zákazu spalování některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje se podařilo zlepšit kvalitu ovzduší. Právě vytápění nekvalitními palivy, energetickým hnědým uhlím a kaly nám v období zhoršených rozptylových podmínek znepříjemňovaly život nejvíce. Od doby vydání tohoto nařízení se zatím neobjevily případy spalování méněhodnotných paliv,“ uvádí Anna Turoňová z odboru životního prostředí třinecké radnice. Stejně tak úředníci při kontrole prodejců v regionu nezjistili, že by kaly či nekvalitní hnědé uhlí prodávali. Hlavním důvodem pro vydání nařízení bylo zařazení města do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. A to bylo jedním z opatření, která by měla přispět k jeho zlepšení. Spalování nekvalitních surovin se pozná podle tmavosti kouře pomocí Rengelmannovy stupnice. Za porušení nařízení hrozí občanům pokuta od pěti set do sto padesáti tisíc korun.