Čekání na dotace nutí města platit pozdě

21. leden 2005 | Město

Třinec (pj) – Loni se v Třinci podařilo dokončit několik velkých staveb, některé z nich ale radnice ještě nezaplatila a splatnost faktur odsouvá do dalších let. Právě vysoká rozestavěnost a nedostatečné finanční krytí byly jedním z bodů kritiky kontrolního výboru třineckého zastupitelstva na konci loňského roku. Důvod je jednoduchý, zatím nejsou peníze. „Na současnou rozestavěnost finanční krytí máme. Ale už při vypsání veřejné zakázky na velkou investiční akci počítáme s tím, že splácení bude rozloženo do dalších let. Je to dáno časovým nesouladem mezi realizací stavby a získáním dotací,“ vysvětlila tajemnice Městského úřadu v Třinci Alena Sikorová. Jako příklad uvádí stavbu domu s malometrážními byty, jehož projekt město začalo realizovat v srpnu loňského roku. Příslib dotace získalo na podzim, ale prostředky na účtu bude mít nejdříve v únoru letošního roku. „Firmy práce fakturují měsíčně, počítají však s možností odsunutí plateb a přistupují na tyto podmínky, protože mají stoprocentní jistotu, že za zakázku města zaplaceno dostanou,“ doplňuje. Další takový příklad je podle ní odklad platby u již dokončené stavby vodovodu, na niž město v minulém roce dostalo příslib dotace. „O tom, že dotaci nedostaneme, jsme se dozvěděli písemně v polovině stavby a nechtěli jsme ji zastavit, protože lidé už s vodou počítali. V rozpočtu jsme měli pouze polovinu prostředků, takže jsme splatnost odložili na letošní rok, což schválila rada města,“ dokresluje vedoucí odboru investic Daniel Fojcik. Stejně tak Třinec nedostal dotace na první etapu rekonstrukce náměstí Svobody, platby proto rozložil do tří splátek z vlastního rozpočtu. „Komplikaci městům přinesl nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který podstatně prodlužuje dobu mezi zadáním a realizací stavby. Proto jsou města a obce nucena si s velkým předstihem připravovat stavby a projekty, na něž v daném roce chtějí žádat o dotace. Letos chystáme akce, které bychom mohli někdy v budoucnu realizovat. Právěu dotací nikdy není předem jasné, jaké tituly budou vypsány,“ vysvětluje Sikorová. Příprava celé stavby je tak časově náročnější než její realizace. V loňském roce Třinec žádal o devatenáct dotací, čtyři z nich byly přiděleny, sedm zamítnuto a osm je stále v řízení. Letos bude žádat o několik dotačních titulů, mimo jiné i na druhou etapu rekonstrukce náměstí Svobody a na rekonstrukci náměstí TGM.