Největší investicí oprava náměstí

13. únor 2005 | Město

Třinec (pj) – Město Třinec bude v letošním roce hospodařit s více než 760 miliony korun na výdajové straně. Rozpočet schválili minulý týden zastupitelé. Diskutována byla záležitost plánovaného úvěru ve výši do dvou set milionů korun, který má krýt některé investiční akce a rekonstrukci, modernizaci či opravy stávajícího majetku města. Největší z nich má být plánovaná rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, která by měla pohltit okolo 67 milionů korun. „Zajímá mě, jak je to jištěno finančně. Je požádáno o dotaci, nebo schválením rozpočtu budeme financovat celou rekonstrukci z rozpočtu?” ptal se Jan Ferenc (Nezávislí). „Podmínky pro získání dotací se změnily natolik, že my nejdřív musíme předložit stoprocentní finanční krytí dané akce a dokázat, že jsme schopni ji financovat z vlastních zdrojů, pokud dotaci nedostaneme. Samozřejmě žádáme o dotaci i na rekonstrukci nám. TGM,” vysvětlil Igor Petrov (SNK). Podle něj je velmi pravděpodobné, že s žádostí město uspěje. Třinec nehodlá úvěr utratit hned a v celé výši. „Do rozpočtu musíme zakomponovat investiční položky a jejich krytí. Když dostaneme dotaci, čerpanou část úvěru splatíme. Není to na utrácení, je to nutnost,” komentoval situaci místostarosta pro ekonomiku Zbyhněv Gluza (SNK). Z tohoto důvodu je jednou z podmínek města pro přijetí úvěru od banky také možnost postupného čerpání úvěru a jeho předčasné splácení. Obavy z neschopnosti úvěr splácet vedení města nemá. „Jsme na konci čerpání 130 milionového úvěru z minulosti a já jsem nezaznamenal, že by to nějakým způsobem otřáslo rozpočtem,” připomněl starosta. Další významnou položkou rozpočtu je například rekonstrukce jednoho z pavilonů Základní školy na Slezské ulici (6. ZŠ), druhá etapa rekonstrukce náměstí Svobody a další akce.