Kdo lidem postaví nový vodovod, není jisté

21. únor 2006 | Město

Třinec - O vodu denně přichází desítky lidí z Třince Borku a dalších částí města. Sedmdesát i více let staré potrubí je děravé a voda z něj uniká do půdy. Kdo lidem nové vodovody postaví, ale není jasné. Vlastník vodovodu a bytového fondu Byty Třinec, a. s. o milionové investici neuvažuje, a obrátil se proto na vedení města. „Dochází tam k velkým ztrátám vody, takže jsme se obrátili na město, jak bychom mohli společně postupovat. K únikům vody tam evidentně dochází, což prokázalo i měření. Soukromý vlastník Byty Třinec a. s. nemá zájem na investování do vybudování nového vodovodu,“ řekl nám Martin Madeja ze společnosti Byty Třinec. Na vodovod podle něj nejsou připojeny jen domy společnosti, ale vodu ze stejného vodovodu odebírají i okolní firmy. Dodavatel vody Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. (SmVaK) už o špatném stavu vodovodního potrubí ví. „Vodovodní řady v Třinci na Borku nejsou ve vlastnictví naší společnosti. Rekonstrukce vodohospodářského zařízení je záležitostí jejich vlastníka. O špatném stavu těchto vodovodů jsme informováni a účastnili jsme se jednání s vlastníkem a městem, na nichž jsme nabídli možnost odborné spolupráce. Jiným způsobem se na rekonstrukci cizího majetku nemůžeme podílet,“ sdělila nám Eva Špirochová z útvaru generálního ředitele SmVaK. Přestože vodovodní řad není v majetku města Třince, rozhodlo se vedení města vypracovat alespoň projektovou dokumentaci. „I tak to město bude stát několik set tisíc korun. O dalších možnostech se zatím jedná,“ informovala nás tajemnice Městského úřadu v Třinci Alena Sikorová. Podle našich informací se náklady na vybudování nového řadu pohybují v milionech korun. Kdo je zaplatí, se zatím neví. Petra Jurásková