Rozšíří protidrogovou prevenci

16. únor 2005 | Město

Třinec (pj) - Protidrogovou prevenci v Třinci by měla rozšířit spolupráce s organizací AVE z Českého Těšína. Jednou z možností má být projekt Pět P, který jako jeden z neúspěšnějších v České republice pomáhá potřebným dětem. Je založen na přátelství dítěte s dospělým dobrovolníkem, který mu věnuje svůj čas. Děti zapojené do programu obvykle těžko hledají vlastní kamarády. „Město hodlá tuto aktivitu podpořit. Vyplynulo to ze schůzky protidrogových koordinátorů základních a středních škol ve městě, jíž se zúčastnili také zástupci příslušných odborů města a těch složek policie, jež se zabývají kriminalitou mladistvých a šikanou na školách,“ vysvětlila záměr místostarostka Věra Palkovská (SNK). Dalším z připravovaných projektů, které mají pomoci dětem účelně trávit volný čas či řešit případné problémy, je projekt Petrklíč help. Ten má pomoci kolektivům tříd k větší komunikaci, formou povídání si v prostorách třinecké čajovny V pohodě odhalit a ukázat řešení problémů s domácím násilím, závislostí, šikanou, sexem a podobně.