Azylový dům pro bezdomovce je plný

20. únor 2005 | Město

Třinec – Uběhlo teprve několik týdnů ode dne, kdy se dva z obyvatel azylového domu Behtel v Třinci, který provozuje Slezská diakonie, přestěhovali do samostatného bytu. „Byt nám byl nabídnut k pronájmu naším bývalým pracovníkem, který se přestěhoval. Tímto způsobem bychom chtěli některým lidem bez domova pomoci v návratu k samostatnosti,“ vysvětluje vedoucí azylového domu Josef Grochal. Na rozdíl od Bethelu, kde je o bezdomovce téměř po všech stránkách postaráno, učí se obyvatelé bytu znovu si vařit, prát, uklízet a vést zodpovědný život. Jeden z nových nájemníků získal dokonce v těchto dnech práci a nebude již závislý pouze na sociálních dávkách. Takovýmto způsobem se bývalí bezdomovci pomalu vrací do ‘normálního’ života. Samotný azylový dům je v současné době maximálně vytížen. Není to však způsobeno pouze zimním obdobím. Během loňského roku byla ubytovna čítající 29 míst zcela obsazena, noclehárnu využívali lidé bez přístřeší na 88 procent. „Rozdíl ve vytíženosti v návaznosti na roční období je dnes po sedmiletém provozu azylových služeb minimální. Uživatelé si zvykli na námi poskytované sociální služby a vyhledávají je během celého roku. Pravdou však zůstává, že vytíženost přes zimní období přesahuje možnosti azylového domu,“ říká Grochal a dodává, že se v případě vyšší poptávky než nabídky snaží řešit jednotlivé případy v rámci spolupráce s dalšími azylovými domy v okolí. Ne všichni potřební však tuto službu vnímají jako pomoc. „Před časem se u nás objevil starší muž – Frýdecko-místecký rodák, který žil okolo patnácti let na Slovensku. Živil se tam opravováním šicích strojů. Přišel bez jakýchkoli dokladů, nebyl celou tu dobu nikde hlášen. Vystupoval tím stylem, že jsme mu povinni pomoct. Upozornili jsme ho, že jej čeká složitá cesta po úřadech, ale on se vyjadřoval, že všechno zvládne. Přespal u nás a druhý den jsme mu dohodli schůzku s úřednicí ve Frýdku-Místku a poslali ho tam. Znovu jsme o něm slyšeli až za dva dny. Na schůzku se nedostavil a měl připraveno několik důvodů, proč se tak stalo. Domluvil jsem mu setkání na úřadě znovu, a to dokonce mimo úřední hodiny. Od té doby jsme o něm neslyšeli,“ uzavřel Josef Grochal. Dodal, že i s takovými případy se čas od času setkávají. Marcela Hrubá