Někteří ředitelé už nesmí být zastupiteli

09. březen 2005 | Město

Třinec (pj) – Od minulého úterý musí zastupitelé krajů a obcí s rozšířenou působností podle novely zákona o střetu zájmů zveřejňovat své majetkové poměry. Uvolnění členové zastupitelstev nemají pobírat odměny za funkce v řídicích, dozorčích a kontrolních orgánech firem, které zřídil nebo ovládá kraj či město. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta do 30 tisíc korun. Další novinkou je také stanovení neslučitelnosti funkcí obecního zastupitele, podle něhož člen zastupitelstva nesmí být zároveň ředitelem městské organizace. Smyslem je zabránit, aby takový zastupitel loboval pro ‘svou’ organizaci. „Zákon je nesmyslný ani ne tak kvůli evidenci příjmů a darů, ale hlavně kvůli nově stanovené neslučitelnosti funkcí. V Třinci se to týká dvou kvalitních zastupitelů, ale v řadě malých obcí mohou vzniknout obrovské problémy. V mnohých z nich jsou ředitelé místních škol nejen v zastupitelstvu, ale i ve statutárních orgánech města,” podotýká tajemnice třinecké radnice Alena Sikorová. Ta považuje za nehorázné, že se pravidla mění v průběhu volebního období. Zastupitelem a zároveň ředitelem školy je v Třinci Karel Bieringer (ODS) a Ivo Klen (ODS). Podle novely zákona by na dubnovém zasedání měli složit funkce. „Tento zákon nemá hlavu ani patu,” komentoval jej Ivo Klen. Považuje jej za silně diskriminační a neférový vůči voličům. Stejně tak se zákon dotýká i několika zastupitelů dalších obcí v regionu. Zákon se týká například obce Hrčava, kde v zastupitelstvu sedí ředitelka místní základní školy. Situaci musí řešit také město Jablunkov. Novela se dotýká ředitelky školních jídelen. „Město si nechalo právníkem zpracovat ze zákona nejdůležitější body, které předloží všem zastupitelům. Ti budou hovořit o dalším postupu,“ infromoval Jan Nieslanik, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí Městského úřadu Jablunkov. Víceméně však existují pouze dvě možnosti – rezignace na místo zastupitelky nebo odebrání mandátu. Zákonnost novely bude ale ještě posuzovat Ústavní soud, na který se obrátili senátoři ODS i SNK. Podle nich je k přijetí normy nutný souhlas obou komor parlamentu, protože novela mění i zákony o volbách do zastupitelstev krajů a obcí.