Církevní škola otevře v září třídy pro prvňáky i starší děti

14. březen 2005 | Město

Třinec (pj) – První základní školu s křesťanským zaměřením v novodobé historii Třince otevřou pro děti od první do deváté třídy letos 1. září v prostorách budovy Základní školy na Kaštanové ulici v Třinci. Základní církevní školu minulý týden ministerstvo školství oficiálně zařadilo do sítě škol. Rodiče mohou přihlásit děti jak do prvního ročníku, tak i do ostatních tříd ZŠ. Škola přijímá žáky křesťanského vyznání i děti bez vyznání. „Výuka bude probíhat podle schválených učebních osnov a plánů vzdělávacího programu základní školy, vyučování bude stejně jako na státních základních školách zdarma pro všechny žáky,” uvedla ředitelka školy Monika Guńková. Do vyučování bude zařazena hodina náboženství, ale křesťanské prvky, jako zahájení vyučování modlitbou a krátkým čtením z Bible a křesťanskou písní, se budou prolínat i dalšími předměty. „Žáci tak získají hlubší poznání křesťanské kultury. Učit je budou kvalifikovaní pedagogové, zásadně věřící. Připravujeme také kvalitní výuku cizích jazyků, zejména angličtiny, kterou jsme zařadili již od první třídy a obohatili o kontakty s rodilými mluvčími. Naším cílem je vytvořit prostředí vzájemné důvěry a úcty a mezi učiteli a žáky,” rozvádí ředitelka. Základní církevní škola v Třinci je už nyní členem celosvětové organizace křesťanských škol Association of Christian School International. Podle Guńkové díky tomu bude moci spolupracovat s církevními školami v České republice i v zahraničí. „Samozřejmě nezapomínáme ani na volný čas, proto dětem nabízíme možnost navštěvovat kroužky keramiky, sborového zpěvu, dramatické výchovy, drhání a textilní techniky a také možnost zúčastňovat se dalších aktivit ve svém volném čase,” dodává Monika Guńková. Děti do první třídy bude dopravovat mikrobus, provozovatel městské hromadné dopravy podle ředitelky přislíbil posílení spojů na potřebných linkách. Závazné přihlášky a podrobnější informace lze získat na Farním úřadu Slezské církve evangelické v Třinci nebo u ředitelky školy. Petra Jurásková