Dům dětí baví i ty nejmenší

21. březen 2005 | Město

Třinec – Ulehčit alespoň na pár hodin život maminkám na mateřské dovolené umožňuje speciální kroužek Domu dětí a mládeže v Třinci (DDM) s názvem Cipísci. Pravidelné setkávání maminek s dětmi v prostorách DDM pod vedením lektorky jim už pět let nabízí řadu pozoruhodných aktivit, o nichž by se jim doma ani nesnilo. Děti se naučí nové dovednosti a maminky na chvilku vypadnou z běžného stereotypu domácnosti. O tom, že jde o zdařilý krok DDM, svědčí ohromný zájem žen na mateřské dovolené. Během uplynulého pololetí s maminkami pravidelně přicházelo 52 dětí. „Maminky přijdou do herny, kde už na děti čeká nejen spousta hraček, ale především jim připravuji nejrůznější činnosti, jejichž cílem je jednak rozvoj schopností, a také naučit děti kolektivní hře s vrstevníky. Vypozorovali jsme, že například jedináčci si zde začnou rychleji rozvíjet řečové schopnosti, důraz klademe na výtvarnou činnost kvůli rozvoji jemné motoriky, zpíváme a také máme pohybovou činnost,“ rozvádí vedoucí kroužku Jana Hrubcová. Dětem se obvykle společné trávení s vrstevníky a maminkami dohromady docela líbí a čile se zapojují do všech společných prací. „Chodím tady od jednoho roku věku dítěte a líbí se mi to. Můžeme si tady popovídat s ostatními a vyměnit si zkušenosti, které bych jen těžko hledala jinde,“ pochvaluje si maminka Patricie. Ona stejně jako ostatní si tady našla přítelkyně s dětmi ve stejném věku a tráví společně čas také mimo kroužek Cipísků. Jeho založení má ale podle vedoucí Jany Hrubcové i svůj pragmatický záměr. Děti zvyklé na prostředí domu dětí se sem budou i v pozdějším věku rády vracet. Petra Jurásková