Silniční iniciativa má zkrátit výstavbu ze sedmi na tři roky

24. březen 2005 | Město

Třinec – Slezská silniční iniciativa I/11 E 75 byla prvním bodem středečního setkání jedenatřiceti členů Územní sekce pro rozvoj regionu Třinecka. Sekce je poradním orgánem Regionální hospodářské komory Ostrava a zastupuje, koordinuje a prosazuje zájmy a potřeby podnikatelských subjektů působících v třineckém regionu. „Čísla, která mají o zdejší dopravě státní orgány, se od těch našich liší. Region, který je vstupní branou do Polska a na Slovensko, brázdí desetitisíce kamionů po nevyhovujících komunikacích, jejichž modernizace a rozšíření je v několikaletém skluzu. Slezská silniční iniciativa I/11 E75 má za úkol zamýšlené termíny dokončení výstavby zkrátit ze sedmi na tři roky. Naprostou prioritou je nyní napojení na Polsko, které už svůj úsek téměř dokončilo,” řekl v úvodu generální ředitel Třineckých železáren Jiří Cienciala. Podle slov ředitele hutě je nedostatečná dopravní infrastruktura častým důvodem, proč investoři nakonec svůj záměr podnikat v našem regionu opouštějí. Územní sekce chce spoluvytvářet pozitivní podnikatelské prostředí v regionu a tím přispět k jeho dalšímu rozvoji. „Vytvořili jsme mimořádný podnikatelský fond, do kterého Třinecké železárny i kraj už vložily po jednom milionu korun a jehož cílem je popohnat výstavbu silnic a dálnic v regionu od napojení na R 48 v Českém Těšíně až po Jablunkov a jeho obchvat,” upřesnil dále Cienciala. Přestavitel Euroregionu Těšínské Slez- sko - Śląsk Cieszyński Václav Laštůvka pak přednesl podrobnosti o chystaných i probíhajících aktivitách na tomto poli. Přiblížil dílčí úseky a potřebná opatření, která by vedla k urychlenému dokončení silniční sítě s významem nejen pro region, ale i Slovensko a Polsko. „Platí, že nejslabším článkem je nyní šestikilometrový úsek Bystřice – Oldřichovice, který je ještě téměř nepřipraven. Naším cílem je připravit výstavbu do roku 2007. Například obchvat Českého Těšína s napojením na R 48 se začne stavět už letos na podzim a dokončen by měl být v roce 2007. Nechceme suplovat stát, naším cílem je zmobilizovat úředníky pro zkrácení termínů výstavby,” vysvětlil v podrobném popisu situace v regionu Václav Laštůvka. Na těchto aktivitách podle řečníků setkání těsně spolupracují vedení samospráv všech místních měst a obcí, jichž se výstavba silniční a dálniční sítě týká. Ty je shodně se Sekcí pro územní rozvoj považují za naprosté priority svých aktivit a vzájemně spolupracují na zdárné realizaci. Iva Lupková