Náměstí v Lyžbicích výrazně změní tvář

30. březen 2005 | Město

Třinec – Půl druhého roku potrvá rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v Třinci, která nadobro změní jeho tvář. Stavba za 52 milionů korun by s největší pravděpodobností měla začít až letos v červnu a skončit v listopadu příštího roku. Finance si město pro jistotu půjčí z banky, rovněž ale podalo žádost o dotaci, o níž podle našich informací zatím není rozhodnuto. Náročná stavba má především vyřešit komunikace a dopravní plochy v prostoru náměstí, tedy nové silnice včetně bezpečnějších kruhových objezdů, chodníky, parkoviště, cyklistické stezky mezi ulicí Lidickou a Jablunkovskou. „Součástí stavby jsou i ulice Palackého a Komenského a dopravní plochy v dotčeném okolí. Řešení navazuje na územní plán, studii dopravního řešení města a návrh regulačního plánu Třince. Cílem je řešení a uspořádání veřejných prostranství z dopravního hlediska a řešení zeleně,” vysvětluje vedoucí investičního odboru města Daniel Fojcik. Kromě přínosu v oblasti dopravy se však náměstí změní i na pěší zónu s více než osmdesáti lavičkami, obnovenou zelení a posezením u nových kašen. „Stávající nádrž bude zrušena a nahrazena dvěma čtvercovými kašnami, které budou propojeny plytkým kanálem, kudy se bude voda přelévat z výše položené do níže položené, z obou bude tryskat vodní paprsek,” dokresluje vedoucí investic. Vzhledem k náročnosti stavby však lidé po celou dobu musí počítat s rozkopanými chodníky, hlukem a prašností, uzavírkami a objížďkami. „Provoz náměstí bude během rekonstrukce dotčen, nicméně obchody bude možné využívat. Stejně tak parkovací prostor bude výrazně omezen a parkování se bude muset rozptýlit do okolí. Po stavbě ale vznikne více než 100 parkovacích míst,” uvádí Fojcik. Petra Jurásková