Korespondence pro nezaměstnané

31. březen 2005 | Město

Třinec (mh) – Pobočka Kofoedovy školy v Třinci připravila pro nezaměstnané od dubna nové aktivity. „Jedná se o kurz obchodní korespondence a kurz keramiky. Pokud někdo váhá nad tím, jak se správně píše adresa, oslovení, číslice v textu, jakou písemnou formu má žádost, objednávka nebo jen osobní a úřední dopis, je první kurz určen právě jemu. Kurz keramiky zase seznámí zájemce s různými technikami krok za krokem,” vysvětlila Renata Turoňová. K rozšíření dojde také v nabídce tvůrčí dílny, která dosud fungovala jako rukodělná, kutilská a keramická. V úterý 5. dubna od 8.00 hodin zde začne zaměření na kresbu a malbu. „Je určeno všem zájemcům, od úplných začátečníků, kteří si chtějí vyzkoušet své schopnosti v této oblasti, i těm, kteří chtějí rozvíjet svůj talent,” zve Turoňová. Zajímavou nabídkou je možnost navštěvovat skupinu, kde mají její členové možnost v bezpečném prostředí klást otázky související s nezaměstnaností. „Ke zcela odlišnému programu patří Hodina práce = hodina zábavy, kdy si mají klienti možnost jednoduchou prací (úklid pobočky, práce na zahradě, výroba v keramické nebo stolařské dílně) vydělat nepeněžní odměnu. Jedná se například o volný vstup na bazén, minuty na internetu nebo potraviny,” říká vedoucí třinecké pobočky. Mezi aktivitami Kofoedovy školy zůstává samozřejmě kurz angličtiny nebo kurz práce na PC. Posláním Kofoedovy školy je pomáhat lidem bez zaměstnání objevit a rozšířit vlastní možnosti řešení situace, v níž se nacházejí a kterou chtějí změnit. Cílem, kterého chtějí pracovníci i klienti (studenti) dosáhnout, je návrat studentů na pracovní trh, rozšíření jejich znalostí potřebných pro uplatnění na trhu práce, rozvoj obecných lidských schopností a dovedností potřebných k uspokojivému fungování jedince ve společnosti, obnovení vědomí své hodnoty a sebedůvěry, povzbuzení chuti učit se a rozšiřovat své možnosti, mít vliv na svůj život a své okolí, upevnění návyku, že k dosažení žádaného statku lze dospět prací, aktivní a smysluplné využívání volného času, navázání nových sociálních vztahů, otevření perspektivy do budoucnosti. Kofoedova škola se zaměřuje na lidi bez placeného zaměstnání, to znamená na nezaměstnané evidované na úřadech práce, invalidní důchodce, seniory nebo rodiče na rodičovské dovolené.