Poslední dny pro přihlášky na VŠB

13. duben 2005 | Město

Třinec (pj) – Letos opět otevírá Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava v Třinci první ročník dálkového studia na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství a Fakultě strojní. Tu nyní studuje v prvním ročníku okolo 160 studentů. Už nyní se do prvního ročníku hlásí více než 40 zájemců a další se mohou ještě hlásit, ale jen do konce dubna. „Pozitivní zkušenosti s prvním ročníkem obou fakult, které zde byly otevřeny loni, motivovaly k navázání a otevření dalšího ročníku. Podle vedení vysoké školy i města Třince je důležité zachovat kontinuitu,“ vysvětluje místostarostka Věra Palkovská (SNK). K dnešnímu dni ukončila úspěšně první semestr více než polovina studentů dálkového studia, ostatní ještě čeká nejobtížnější zkouška z matematiky. „I to svědčí o tom, že kvalita výuky je zde zachována, akorát třinečtí studenti nemusí dojíždět za studiem do Ostravy,“ domnívá se Palkovská. Na schůzce mezi vedením vysoké školy, města a HRATu se minulý týden hovořilo také o možnostech vzniku denního studia pro školní rok 2006/2007 s otevřenými dveřmi pro slovenské a polské studenty. Jednat by se o denním studiu VŠB mělo také na pravidelném zasedání Územní sekce pro rozvoj Třinecka s představiteli firem v regionu.