Dostalík: Kvalitní péče o pacienta je cíl

15. duben 2005 | Lidé

Řízení soukromé Nemocnice Podlesí se od 1. dubna po změně právní formy na akciovou společnost oficiálně ujal Karel Dostalík. Původní profesí lékař – anesteziolog pracoval v nemocnici od roku 2000 na kardiochirurgickém oddělení, poslední půlrok se věnoval přípravě na řízení zdravotnického zařízení. Předtím působil ve fakultních nemocnicích v Ostravě a Karviné. Bývalého vedení si velmi váží a nastartovaný systém otevřeného řízení nehodlá měnit. O tom, co nemocnici čeká v nejbližší době a jak se zatím vyrovnala s organizačními změnami, jsme rozebrali v následujícím rozhovoru. Letošní rok má Nemocnice Podlesí za sebou změny v podobě personálních přesunů a přechodu na jinou právní formu. Jak se tyto změny podepsaly na provozu nemocnice? Zásadní byl v loňském roce odchod dlouholetého primáře chirurgického oddělení Stanislava Czudka, který zde vybudoval špičkové oddělení. V novojičínské nemocnici chce pokračovat ve své vizi, aby chirurgie měla úzkou návaznost na onkologickou léčbu, což v naší nemocnici možné nebylo. To bohužel ovlivnilo naši spolupráci s řadou lékařů z terénu a došlo k dezinformaci, že u nás chirurgie končí. Pochopitelně to není pravda. Naším nejbližším cílem je profilovat oddělení mnohem více na cévní chirurgii, nicméně veškeré další operační zákroky včetně miniinvazivní a laparoskopické chirurgie zde zůstávají ve velmi dobré kvalitě, jelikož primář Czudek erudoval naše lékaře, takže dosahují vysoké odborné úrovně. Budeme proto rádi, když se na nás budou pacienti i nadále obracet. Jak se daří v dlouholeté nepříznivé situaci ve zdravotnictví udržet hospodářské výsledky? Společnost Euromednet sdružuje několik zdravotnických zařízení a jejich cílem je nevytvářet ztrátu. Snažíme se poskytovat co nejkvalitnější péči pacientům a to něco stojí, takže šetříme, ale ne na jejich úkor. Přestože situace ve financování zdravotnictví není utěšená, při rozumném vynakládání finančních prostředků se dá poskytovat kvalitní medicína, což se nám zatím daří. Co dalšího hodláte v nemocnici změnit, nebo na co se bude nemocnice orientovat v následujících letech? Samozřejmě hlavním zaměřením Nemocnice Podlesí je léčba onemocnění srdce. Míníme pokračovat v rozvoji na kardiocentru, které funguje již pátým rokem. Rok od roku roste počet pacientů s nemocným srdcem a nemocnice je zařízena tak, aby v tomto směru poskytovala komplexní péči. Kardiocentrum patří k nejlepším v České republice nejen co se počtu provedených operací týče, ale především v kvalitě poskytované péče. Čím si nárůst počtu pacientů vysvětlujete? Péče o pacienty s onemocněním srdce byla v severomoravském regionu z dlouhodobého hlediska kapacitně nedostatečná, což se projevuje mimo jiné také rozšířenou ischemickou chorobou srdeční a dalšími onemocněními srdce. Dalším faktorem je osvěta mezi lékaři a rozšiřování naší působnosti i v jiných regionech. Jak s kardiochirurgií souvisí rehabilitační a další oddělení v nemocnici? Ostatní obory jsou úzce svázány s chirurgií a týká se to zejména oddělení anesteziologicko-resuscitačního, bez jehož pomoci by centrum nemohlo existovat. Stejně tak jako oddělení radiognostické, které spolupracuje především s chirurgií, a domnívám se, že jej čeká velký vzestup a plánujeme zde také provádět více výkonů. Oddělení rehabilitace je rovněž velmi důležité, jelikož pacienti po jakýchkoli operačních zákrocích potřebují následnou péči a rekonvalescenci. Fyzioterapeuté tohoto oddělení docházejí za pacienty přímo k lůžku, cvičí s nimi tak, aby mobilizace po operaci začala co nejdříve, což je velmi důležité. A to jak z hlediska předcházení vzniku případných komplikací i pocitu pacienta, že jej operace po fyzické stránce nijak výrazně neznehodnotila. Každé oddělení má v této nemocnici nezastupitelné místo a mezioborová spolupráce funguje velmi dobře, což vnímáme jako velmi důležité především z hlediska kvalitní péče o pacienta. Když jsme u péče o pacienta, jak se vám daří snižovat obavy ze zákroků na srdci, které laická veřejnost pochopitelně považuje za velmi nebezpečné a závažné? Pro pacienta jsou podstatné dobré reference o našem zdravotnickém zařízení, což zvyšuje jejich důvěru v lékaře. Zároveň se snažíme co nejvíce zkrátit proces, který předchází samotné operaci. Daří se nám u většiny pacientů provést zákrok do týdne až do 14 dnů. Důležitý je samozřejmě přístup personálu, takže se snažíme o co největší vstřícnost. Ale za nejdůležitější považuji velmi dobrou informovanost každého pacienta o jeho zdravotním stavu i o tom, co jej čeká. Informovanost zajišťujeme jak tištěnými materiály, tak při osobním kontaktu pacienta s operatéry, anesteziology a podobně. I přes dvouleté fungování jednodenní chirurgie je mezi veřejností stále mnoho dotazů a nejasností… Je skutečně pro pacienta bezpečná? Mnohé totiž děsí představa, že několik hodin po operaci odchází domů. Lidé se vůbec nemusí bát. Jednodenní chirurgie se soustřeďuje na výkony, které jsou prováděny buď laparoskopicky, nebo jde o drobné zákroky, při nichž se používá velmi šetrná narkóza. Navíc je u každého pacienta pečlivě vypracovaná návaznost na dobu, kdy opouští nemocnici. Rodina i nemocný je o všem poučen, má telefonický kontakt, dobře funguje i služba domácí péče. Kontakt s nemocnicí je prakticky nepřetržitý, i když v domácím prostředí. Za pár dnů Nemocnice Podlesí pořádá Dny otevřených dveří. Proč se tyto dny konají? Dny otevřených dveří jsou určeny pro laickou i odbornou veřejnost, i když velkou část tvoří návštěvníci zejména z řad veřejnosti a ve věkových kategoriích, jež už péči lékařů občas potřebují. Nemocnice působí vždy na pacienta cize a nepříjemně, pokud ji nezná. Proto je dobré si ji projít, prohlédnout a seznámit se s prostředím i personálem. Potenciální pacient na vlastní oči uvidí, že v případě nemoci o něj bude dobře postaráno. Děkuji za rozhovor. Petra Jurásková