Speciální školství se rozvíjí

23. duben 2005 | Město

Třinec – Vzdělávání dětí se speciálními potřebami bylo hlavním tématem mezinárodní konference, která se minulý týden za účasti asi 150 účastníků uskutečnila v třineckém kulturním domě TRISIA. Uspořádalo ji u příležitosti svého 55. výročí ředitelství Speciálních škol v Třinci. „Speciální školství zaznamenalo po devadesátém roce výrazný rozvoj. Především díky práci odborníků z ministerstva školství se změnily metody práce, které se lépe přizpůsobily potřebám postižených dětí,“ řekla v úvodu ředitelka Speciálních škol Marta Labojová. Cílem konference podle ní bylo mimo jiné také hovořit o změnách ve školském zákoně, který zrušil pojem zvláštní škola. Pro náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslavu Wenigerovou je nejdůležitější, jaké podmínky školy připraví pro děti. „Škola je taková, jací jsou učitelé. Pořád ještě trvají předsudky typu resortismu, ale při vzdělávání je to jedno. Dítě chce být především ve škole šťastné a je jedno, jaký název škola má,“ řekla v průběhu konference. O svých zkušenostech se vzděláváním dětí se speciálními potřebami hovořili také speciální pedagogové ze škol z Německa, Polska a Lotyšska, s nimiž třinecká škola spolupracuje v rámci projektu Comenius – Socrates. S připravovanou legislativou o vzdělávání dětí se speciálními potřebami hovořila na konferenci také Marta Teplá z ministerstva školství, Eva Brychnáčová z Výzkumného ústavu pedagogického, hovořilo se také o individuálním vzdělávacím plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o logopedické péči a metodách práce s těžce postiženými dětmi v pomocné škole. S příspěvkem o přípravě studentů na fakultě speciální pedagogiky Univerzity Karlovy v Praze vystoupila na závěr vedoucí katedry Jaroslava Zemková. Petra Jurásková