Zastupitelé musí odkrýt všechny své podnikatelské aktivity

02. květen 2005 | Město

Třinec – Zákon o střetu zájmů nově definoval členy zastupitelstev krajů i zastupitelstev obcí s rozšířenou působností jako veřejné funkcionáře. Mají tak stejné povinnosti jako například poslanci, senátoři či členové vlády. Nově tak musí každý zastupitel písemně podat kontrolnímu výboru prohlášení o podnikatelské činnosti své i své manželky či manžela, o příjmech a darech, o nemovitém majetku. Uvolnění členové zastupitelstva nesmí brát za výkon funkce člena řídícího, dozorčího či kontrolního orgánu společnosti s většinovou majetkovou účastí odměny. Naopak ostatním členům zastupitelstva odměna náleží. V Třinci odměnu pobírají ve dvou společnostech v dozorčích radách tři zastupitelé. Milada Hejmejová (ČSSD) v dozorčí radě společnosti TRISIA, Jiří Möhwald (SNK) a Jaroslav Hýbl (KSČM) v dozorčí radě společnosti Distri- buce tepla Třinec. Neplaceni jsou ve společnosti Nehlsen Třinec Igor Petrov v dozorčí radě, v Kvali- fikační a personální agentuře ve správní radě Jaroslav Hýbl (KSČM), Miroslav Boublík (KSČM) a Anna Gavendová (SNK). Místostarostka Věra Pal- kovská (SNK) zastupuje město na valných hromadách v pěti společnostech s majetkovou účastí města, místostarosta Stanislav Sajdok ve společnosti Bus Slezsko a Zbyhněv Gluza v Severomorav- ské energetice. Součástí zákona je i neslučitelnost funkcí. Ta zjednodušeně řečeno vyřadila ze zastupitelstev ředitele škol a jiných příspěvkových organizací města. V třineckém zastupitelstvu se to dotklo radního Karla Bieringera, který jako ředitel jedné ze základních škol odešel do důchodu, takže v zastupitelstvu může zůstat. Sloučení funkcí nastalo také u zastupitele Iva Klena (ODS), který je zároveň ředitelem základní školy. Na posledním zastupitelstvu neodstoupil, ani kontrolní výbor nenavrhl jeho odvolání. „Návrh se vrátil k Ústavnímu soudu a chystá se novela zákona, takže toto období je třeba přečkat. Ale nemůžeme samozřejmě předvídat rozhodnutí zákonodárců,” uvedl k tomu na zastupitelstvu senátor Igor Petrov (SNK). Petra Jurásková