Bambiriáda v Třinci už tuto sobotu !

24. květen 2005 | Kultura

Je to již 8. ročník celostátní prezentace činnosti sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Letos o víkendu 26.-29. května proběhne současně v 28 městech České republiky, včetně Třince. Celostátním hlavním organizátorem Bambiriády je Česká rada dětí a mládeže, naše střešní organizace zastupující v 73 organizacích celkem 169 837 dětí. Letošní Bambiriádu připravujeme pod heslem: „Na křídlech dětské fantazie“ - mějme odvahu zkusit něco nového, podívat se s nadhledem na věci kolem nás a vzlétnout k dobrodužnému poznáváni hodnotného života. Jaký je význam této akce? Jednotlivá sdružení pracující s dětmi v našem regionu mají jedinečnou příležitost prezentovat co, jak a proč dělají pro rozvoj mladé generace a prevenci kriminality. Budou pozváni také představitelé města, politici a významné firmy našeho regionu, kde bychom s nimi rádi mluvili o tom co nás trápí, s čím každodenně bojujeme a co bychom rádi ještě udělali. V roce 2004 navštívilo Bambiriádu v celé ČR více jak 240 tisíc návštěvníků. Záštitu nad touto akcí přijali: Ministerstvo školství - Petra Buzková, Ministerstvo informatiky - Vladimír Mlynář, Ministerstvo životního prostředí - Libor Ambrozek, Ministerstvo zahraničních věcí - Cyril Svoboda, Ministerstvo obrany - Karel Kühnl, za KÚ ing. Wenigerová. Hlavními celostátními mediálními partnery je Česká televize, RadioŽurnál ČR1, poj. Generali, ABA a ČD. Čestnou záštitu Bambiriády v Třinci převzalo Město Třinec. Jak to proběhne v Třinci? Bambiriáda v Třinci začíná v pátek 27.5. setkáním vystavujících organizací a muzikálem "Jonáš" v podáni členů Klubu Pathfinder - sál DDM Třinec, začátek v 18,00hod. Dále pak budeme pokračovat v sobotu 28. května v prostorách hřiště 6. Základní školy v Třinci Terasa. Bambiriádu slavnostně zahájíme v 09,00hod. vystoupením malých třineckých mažoretek a slavnostním projevem. Bude-li nám přát počasí, přiletí možná i překvapení. Na hřišti se celkem představí 14 organizací v 26-ti workshopech. Nejen že budeme prezentovat naši činnost veřejnosti, ale chceme také zaujmout přímo děti a rodiče tím, že si budou moci „ošahat“ jak to vypadá na našich schůzkách, výletech a táborech. Děti budou mít příležitost si zahrát netradiční hry, vyrobit hračku, vyluštit hlavolam, vyzkoušet malbu na skle nebo hrnčířský kruh. Pokud se aktivně zapojí, dostanou drobnou odměnu a volný vstup na skákací hrad. V sobotu se také představí dětské soubory v 21 pódiových vystoupeních. Uvidíme Mažoretky, Kick Box, Break dance, Scénický tanec, Klauny a hudebníky. Večer pak připravujeme koncert mládežnických křesťanských skupin včetně hostů z Polska. Ve spolupráci s třineckými středoškoláky také připravujeme studentský parlament s VIP Třinecka, který proběhne v sobotu v budově družiny od 14,00hod. V průběhu celé akce budeme Internetem spojení s celorepublikovým štábem, kde budou aktuálně zveřejňováno slovem i obrazem co se na Bambiriádě děje u nás a ve všech dalších 28-mi městech. Zúčastněné organizace Bambiriády v Třinci:Royal Rangers v ČR, ATOM, DDM Třinec, AWANA klub, Klub malých Debrujárů, Klub mladých BUNKR, Skauti, tanečnice MOSCET-Třinec, Vodní záchranáři Těrlicko, Mladí Hasiči, STŘEP Český Těšín, Kulturní dům TRISIA a další. Srdečně zveme děti a rodiče z Třince a širokého okolí. Za přípravný výbor Petr Walach, Royal Rangers v ČR.