Město zlepšuje sociální služby

04. červen 2005 | Město

Třinec – Zlepšení v oblasti sociálních služeb má v Třinci přinést takzvané komunitní plánování. Jednou z nejdůležitějších věcí je podle vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu v Třinci Ellen Raszkové dobrá informovanost občanů, cílem je kromě toho také přesné zmapování služeb, které město či jiné organizace v oblasti sociální nabízí, a především vytvoření sítě dostupných a kvalitních služeb sociální péče. Jeho první aktivitou je právě připravovaný dotazník pro obyvatele města, po jehož vyhodnocení si odbor sociálních věcí udělá jasnou představu o tom, jak by mohlo služby v sociální oblasti vylepšit. „Dotazník bude k dispozici v prostorách městského úřadu, v nemocnicích, knihovně a u poskytovatelů sociálních služeb. Vyplňování bude probíhat během června, zhodnocení hodláme provést během prázdnin,“ vysvětluje Raszková. Jak uvedla, vedení města má určitou představu, jaké služby by ve městě měly ještě kromě stávajících vzniknout. Potvrdit či vyvrátit by to měl výsledek z dotazníkového průzkumu. „Komunitní plánování je živý mechanismus, neustále se obnovující a měnící podle potřeb občanů, s nimiž se při jeho tvorbě pochopitelně počítá. Jde o to zapojit do tohoto systému nejen občany, ale také veškeré organizace, které mohou pomoci uživatelům sociálních služeb. Ty dělíme do tří hlavních skupin, a to jsou senioři a zdravotně postižení, dále skupina sociálně potřebných a ohrožených takzvaným sociálním vyloučením a skupina rodin s dětmi. Obecně řečeno jde o všechny lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, jimž by město mělo zajistit odpovídající pomoc formou různých služeb,“ dokresluje vedoucí odboru. V současné době město zajišťuje rozsah služeb zejména seniorům, provozuje pečovatelskou službu, domov důchodců, dva penziony a několik dalších sociálních zařízení včetně zajišťování veškeré agendy v sociální oblasti. Ve městě existují také další organizace, které v sociální oblasti působí, největší z nich je Slezská diakonie. Petra Jurásková