"MEDIACE" aneb mimosoudní řešení , ekonomicky efektní ....

Téma založil/a: 07.01.2017 | FALLEN

Kdo z Vás již využil tzv. mediace mediátorem ? Asi vás bude velmi málo a přitom je to o mnoho ekonomicky výhodnější než přes naše soudy . Co je to mediace ? Mediace je alternativní a ekonomicky efektivní působ mimosoudního řešení sporů pomocí nestranné a nezávislé osoby - mediátora . Mediátor vede strany sporu k tomu aby nalezly takové řešení problému , které jim bude co nejvíce vyhovovat a bude pro ně nejvýhodnější. Cílem mediace je spor vyřešit , nikoliv najít viníka .... Využívá se především ke sporům rodinných , pracovních , obchodních , sousedských a občanskoprávních . Pravidla mediace je zakotvena v zákoně č. 202 / 2012 sb. o mediaci . Cílem je co nejrychlejší vyřešení sporu tak , aby to pro strany bylo co nejméně nákladné . Zatím Češi tyto služby využívají velice málo a někteří dokonce o ní nic neví . V jiných částech Evropy to hlavně v severských zemích ale i v Německu a na Slovensku tuto mimosoudní službu využívají občané až ve 30 % sporů , což je několikanásobně více než u nás a přitom ekonomicky je i několikanásobně levnější než případný soudní spor. Tzv. mediaci ale neuplatníte ve sporu vedené např. proti obci , městu či státu nebo i trestních záležitostech . Tam se budete muset obrátit prvně na Policii ČR ( podání trestního oznámení je zdarma a můžete toto podat na kterémkoliv oddělení Policie v naší republice ). Bohužel Policie se potýká s velmi mnoha TS , které někdo podává absolutně nesmyslně a vypočítavě jen aby tu "druhou" stranu vystrašil apod. a zde se může jednat i o trestní čin právě toho kdo takové oznámení podal ..... Máte někdo z Vás už nějakou zkušenost z tzv. mediátorem a mediací a jak jste byli spokojeni ?? Nebo si raději vždy zaplatíte advokáta a řešíte vše soudně ?

kokoska Využili jsme služby mediátora doporučuji rychle se vše vyřešilo ke spokojenosti všech. 10.01.2017 / 18:38:18