Správní řízení - práva účastníka

Téma založil/a: 14.01.2017 | FALLEN

Je třeba konstatovat že během správního řízení se občas zcela porušuje zákon. Předesílám to , aby se někdo necítil překvapen. Úředníci si vymýšlejí svědecké výpovědi , pozměňují různé důkazy , vytvářejí zcela absurdní myšlenkovité konstrukce , řádně neodůvodňují své závěry a postupy a mnoho dalších . Správní řád (spr.Ř) ve svém § 4 říká něco o tom , že veřejná správa je službou veřejnosti. Každý kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu , má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.... Někdy se ovšem stává že úředníci dělají vše proto , aby dosáhli výběru sankce do obecní pokladny nebo se dotyčný ( obviněný ) může stát "nepohodlným" a odejde s trestem za "opovážlivost" ( ale toto se naštěstí stává jen ojediněle ) ....... Jako účastník ve správním řízení máte právo na tyto informace - o zahájením řízení , nechat se zastupovat , právo na poučení , právo nahlížet do spisu , navrhovat a předkládat důkazy , klást otázky svědkům ..znalcům a vyjadřovat se k důkazům tvrzeních ostatních účastníků a dotčených orgánů a ke všem ostatním skutečnostem v průběhu řízení , právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí , právo na opravné prostředky (§ 81 spr.Ř) , právo na přiměřenou lhůtu (§ 39 spr.Ř ) právo na posuzování dle obsahu ( § 37 ) , právo namítat podjatost pracovníka správn. orgánu a žádat jeho vyloučení z projednávání ... právo aby správní orgán rozhodoval ve lhůtách stanovených řádem a právo na využití opatření proti nečinnosti .

FALLEN AD- "nemusím správní orgán" - Pokuta 6500.- ve správním řízení .... pokud by to byla policistka nezaplatili bychom ... ?? Pokuta je enormní a celé se mi to nezdá .... Částka je až příliš vysoká na to co popisujete a co by měnil fakt že muž policista - zaplatíme a ženě nee ??? 29.01.2017 / 16:57:14

NEMUSÍM SPRÁVNÍ ORGÁN Žena byla v 7 měsíci těhotenství.Řidička.Jeli jsme přes Terasu.Vraceli jsme se domů.Děsně se jí chtělo čůrat-v těhotenství častá potřeba.Na parkovišti bylo volno jen u ALBERTA na místě pro vozíčkáře.Zaparkovala a uháněla na wc.Za chviličku dorazil policista.Žena vychází z ALBERTA a policista jí diktuje přestupek.Do podzemní garáže nezajela,protože by se jednoduše už počůrala.Vše trvalo 5 minut.Pokuta 6500 ve správním řízení.Nepomohlo ani velké břicho.Jasný důkaz činu.Protože to byl policista zaplatili jsme.Kdyby to byla policistka nezaplatili bychom.Není orgán jako orgán.Atak je to tu se vším.Naše dítě zaplatilo pokutu ještě před narozením. 29.01.2017 / 09:24:16

corpse Asi proto se jim říká ORGÁN 16.01.2017 / 08:41:51

Grawe Nejhorší je když o vás rozhoduje jen jeden člověk který má tyto pravomoce a ještě je svými nadřízenými "poučen" jak má rozhodnout. Samozřejmě že to nikdy ten "správní orgán" nepřizná ale ty vnější síly existují a to dost silně. Správnímu orgánu nevěřím ve spravedlnost v žádném případě !!!! 15.01.2017 / 20:47:20