Dva dôkazy toho, že sme bytosťami citu

Téma založil/a: 29.03.2019 | oto

Dva dôkazy toho, že sme bytosťami citu Existujú milióny ľudí, ktorí sú presvedčení, že sa máme riadiť predovšetkým rozumom. Že práve rozum v nás má byť to najdominantnejšie a najrozhodujúcejšie. Sú toho názoru, že cit je čosi príliš neurčité a nespoľahlivé, o čo sa nie je možné s istotou oprieť. A navyše ešte existujú aj city nízke, ako napríklad závisť, nenávisť a podobne, takže tvrdenie, že človek je bytosťou citu a má sa ním preto vo všetkom riadiť dostáva vážne trhliny. Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1902/dva-dokazy-toho-ze-sme-bytostami-citu

oto Je možné chodiť po vode? Poznajte mechanizmus zázraku! Aj v dnešnej modernej dobe existujú mnohé veci, ktoré sa udiali jednotlivým ľuďom a ktoré je možné považovať za zázrak. A to preto, lebo sa neraz veľmi radikálne vymykajú z toho, čo je považované za normálne a bežné. V prevažnej miere ide o rôzne zázračné uzdravenia, ale aj o mnohé iné zázračné pomoci v nejakých kritických, alebo vypätých situáciách. Ale aj keď sa v dnešnej dobe stále dejú takéto veci, veľa sa o nich nehovorí, ani nepíše, pretože ide o niečo, čo predsa len stojí mimo rámca modernej medecíny, modernej fyziky, alebo moderného, materialisticky ateistického svetonázoru. Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1904/je-mozne-chodit-po-vode-poznajte-mechanizmus-zazraku-na-vsetko 26.04.2019 / 19:30:52

ne - rozum No jistě … že "rozum" bez citu ..?? Lze , nebo nelze takto říct ?? "Rozum" tady nelze rozeznat . 18.04.2019 / 17:30:53