Denní stacionář JANTAR

Třinec, Štefánikova 1173, 73961

telefon: +420 558993753
mobil: +420 723665148
email: jantar@ssmt.cz
web: www.ssmt.cz
Informace: Cílovou skupinou jsou senioři, osoby od 40 let věku se zdravotním postižením a osoby se stařeckou demencí a jinými typy demence (zvláště pak s Alzheimerovou chorobou). Stacionář je otevřen od po-pá od 7,00 hodin do 17,00. Cena: 25 Kč/hod + strava. Umožňujeme klientům navázání nových přátelských vztahů, přátelský kolektiv pracovníků, pomoc s osobní hygienou, trénink paměti, rehabilitační cvičení, kontakt se společenským prostředím aj.